การประชุมนานาชาติแม่น้ำโขง ณ เมืองเกิ่นเธอ ประเทศเวียดนาม

นักข่าวพลเมือง ข่าวทีวีไทย กุมภาพันธ์ 2553