103 องค์กรภาคประชาชนไทยเรียกร้องรัฐบาลยับยั้งเขื่อนดอนสะโฮง

ขอเชิญร่วมการแถลงข่าว

เขื่อนแม่น้ำโขงเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลไทย:
103 องค์กรภาคประชาชนเรียกร้องหน้าที่รัฐบาล
ยับยั้งกระบวนการสร้างเขื่อนดอนสะโฮงในลาว

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2556
เวลา 10.00-12.00 น.
ห้องประชุมเล็กตึกหน้า สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน กรุงเทพฯ (เชิงสะพานหัวช้าง)

ผู้ร่วมแถลง

  • อ้อมบุญ ทิพย์สุนา ผู้ประสานงานสภาองค์กรชุมชนตำบล ภายใต้เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลลุ่มนํ้าโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน (คสข.) เจ้าของรายงานการศึกษาผลกระทบต่อชุมชนริมแม่นํ้าโขงจากโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังนํ้า และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • สุเทพ กฤษณาวารินทร์ ช่างภาพอิสระ เจ้าของภาพและสารคดีชุด “อวสานแม่น้ำโขง: จากไซยบุรีถึงสี่พันดอน เมื่อเขื่อนใหญ่สยบมหานที” นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทยเดือนพฤศจิกายน 2556
  • สุนทรี หัตถี เซ่งกิ่ง เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช) (TBC)
  • มนตรี จันทวงศ์ โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง (TERRA) และองค์กรสมาชิกเครือข่ายพันธมิตรปกป้องแม่น้ำโขง (Save the Mekong Coalition)

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช) ร่วมกับกลุ่มประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงและโครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง ทำการรวบรวมรายชื่อองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนได้ทั้งหมด 103 องค์กร เพื่อนำเข้าปรึกษาหารือและยื่นต่อ นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะสมาชิกคณะมนตรีของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เพื่อให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการยับยั้งกระบวนการสร้างเขื่อนดอนสะ โฮงในประเทศสปป.ลาว โดยทันที ทั้งนี้ เดิมการเข้าพบมีกำหนดการคือวันที่ 20 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ แต่ในขณะนี้รัฐมนตรีฯ ขอเลื่อนออกไป

ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงและเครือข่ายภาคประชาชนในทุกแขนง ทั้งเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติ แรงงาน สิทธิมนุษยชน ชุมชนแออัดในเมือง ผู้หญิง เด็กและผู้พิการ ร่วมลงนามในจดหมายที่เรียกร้องให้รัฐบาลไทยทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ใช้สิทธิยับยั้งกระบวนการสร้างเขื่อนดอนสะโฮงขนาด 260 เมกะวัตต์ ซึ่งกำลังเกิดขึ้นโดยไม่มีกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างรัฐบาล โดยสปป.ลาวอ้างว่าเป็นสิทธิของลาวในการทำโครงการได้เนื่องจากเป็นเขื่อนบนสาขาของแม่น้ำโขง ทั้งที่แท้จริงแล้ว ฮูสะโฮง จุดในการสร้างเขื่อนเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำโขงสายหลัก เป็นจุดที่เป็นทางปลาผ่านและขยายพันธุ์ปลาที่สำคัญที่สุดในลุ่มแม่น้ำโขง และเป็นจุดที่เลวร้ายที่สุดที่จะเสนอให้สร้างโครงการใด ๆ ทั้งนี้ โดยการยืนยันจากการศึกษาในพื้นที่ทั้งจากกลุ่มนักวิทยาศาสตร์การประมงและนักวิจัยในพื้นที่โดยเครือข่ายประชาชน

การเดินหน้าสร้างเขื่อนที่ลาวประกาศจะดำเนินการในเดือนนี้ (พฤศจิกายน) ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงการใช้แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนที่รัฐบาลได้ร่วมลงนาม ซึ่งระบุว่า การสร้างโครงการใด ๆ บนแม่น้ำโขงสายหลักที่มีผลกระทบต่อเพื่อนบ้านในภูมิภาค จะต้องอยู่ในกรอบของการปรึกษาหารือกับประเทศเพื่อนบ้าน

การผลักดันการสร้างเขื่อนดอนสะโฮงของสปป.ลาว จึงเป็นสถานการณ์เร่งด่วนที่ต้องการการสนองตอบอย่างรวดเร็ว ในระหว่างการรอเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งภาคประชาชนยืนยันว่าต้องเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด เครือข่ายจะทำการส่งจดหมายพร้อมรายนาม และตัวแทนในแต่ละฝ่ายจะร่วมกันแถลงในรายละเอียดของประเด็นที่เกี่ยวข้องตามวันเวลาที่ระบุอยู่ข้างต้น

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:

  • มนตรี จันทวงศ์ โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง (TERRA) โทร. 081-950-0560