เสวนาวิชาการ เรื่อง “โครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย: มองให้ไกลกว่าผลประโยชน์”

โดย คุณวีรวัธน์ ธีรประสาธน์ ประธานมูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30-16.00 น.

ณ ห้องณัฐ ภมรประวัติ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฟรี!! ได้ที่ 02 800 2344