ชาวริมโขงร้องศาล ปค.กลางคุ้มครองเบรก กฟผ.หวั่นพิพากษาไม่ทันเขื่อนไซยะบุรีเสร็จ

15 ตุลาคม 2557 | ผู้จัดการออนไลน์

Source: www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9570000118670

ชาวบ้านริมโขง ร้องศาลปกครองกลาง ขอคุ้มครองชั่วคราวจนกว่าจะมีคำพิพากษาคดีฟ้อง กฟผ.ระงับสัญญาซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนไซยะบุรี ชี้โครงการคืบหน้าเร็วจนอาจไม่ทันการณ์ ส่องผลแม่น้ำถูกปิดกั้นกระทบราษฎรเพียบ หวังรีบตัดสินใจจะทำให้ธนาคารไม่กล้าปล่อยกู้จนโครงการนี้ถูกระงับ
      
วันนี้ (15 ต.ค.) ที่สำนักงานศาลปกครอง เมื่อเวลา 10.00 น. น.ส. ส.รัตนมณี พลกล้า ทนายความผู้รับมอบอำนาจและตัวแทนชาวบ้านจำนวนหนึ่งที่จะได้รับผลกระทบจาก โครงการก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรี ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เข้ายื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้กำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราว ก่อนมีคำพิพากษาโดยสั่งให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องในคดีนี้ และเป็นคู่สัญญารับซื้อไฟฟ้าจากบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ ประเทศลาว จำกัด ได้ระงับกระบวนการต่างๆ ตามโครงการสัญญาซื้อไฟฟ้าดังกล่าวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา เพื่อจะทำให้กระบวนการในการสร้างเขื่อนฯ ชะลอลง
      
โดย น.ส. ส.รัตนมณีกล่าวว่า ก่อนหน้านี้ศาลปกครองได้รับคำฟ้องของเครือข่ายชาวบ้านผู้ที่จะได้รับผลกระทบ จากการสร้างเขื่อนดังกล่าวไว้พิจารณาเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. แต่เนื่องจากกระบวนการสร้างเขื่อนมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว จนชาวบ้านกังวลว่ากระบวนการพิจารณาของศาลอาจจะไม่ทัน เพราะกว่าศาลจะตัดสินเขื่อนอาจสร้างเสร็จไปแล้วถึงร้อยละ 70 และตามแผนจะปิดกั้นแม่น้ำโขงในช่วงต้นปี 2558 อาจส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในลุ่มแม่น้ำโขง จึงจำเป็นที่จะต้องขอให้ศาลสั่งให้ กฟผ.ระงับการดำเนินการตามโครงการสัญญาซื้อไฟฟ้า รวมถึงการสายส่งไฟฟ้าจากเขื่อนไซยะบุรีเข้ามาในประเทศไทย เนื่องจากหลายขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดว่าจะต้องทำก่อนที่จะดำเนินโครงการ กฟผ.ยังไม่ทำ เช่น ตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการแจ้งการปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลงที่กำหนด ให้ประเทศสมาชิกต้องแจ้งต่อคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงกรณีจะก่อสร้างโครงการ ขนาดใหญ่ที่มี่ผลกระทบต่อเขตแดน ประชาชน สิ่งแวดล้อมที่อยู่ปลายน้ำจะต้องให้ประเทศสมาชิกต้องร่วมกันพิจารณา แต่โครงการนี้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ.
      
น.ส. ส.รัตนมณีกล่าวว่า แต่ กฟผ.กลับยังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว โดยไปลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลย คณะกรรมการนโยบายพลังงานและ กฟผ. ยังไม่ได้ดำเนินการ อีกทั้งนับแต่ศาลรับฟ้องคดี จนปัจจุบัน กฟผ.ก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อชาวบ้านที่อาจได้รับผลกระทบอย่างเพียง พอ และขณะนี้ทั้งรัฐบาลเวียดนาม กัมพูชาก็ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงขอให้พิจารณาชะลอโครงการก่อ สร้างเขื่อนไซยะบุรีออกไปอีก 10 ปี เพื่อทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมและชัดเจนก่อน เนื่องจากได้ทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเฉพาะในฝั่งลาวระยะทาง 10 กม.จากจุดก่อสร้างเขื่อน
      
“โครงนี้บริษัทที่สร้าง ธนาคารที่ปล่อยกู้ ผู้ซื้อไฟฟ้าก็ล้วนแล้วแต่เป็นของไทย ชาวบ้านก็หวังว่าหากศาลมีคำสั่งให้ กฟผ.ระงับการดำเนินการไว้ก่อนก็จะทำให้บริษัทที่ก่อสร้าง และธนาคาร เกิดความไม่มั่นใจที่จะก่อสร้างและปล่อยกู้ และที่สุดก็อาจจะทำให้ประเทศลาวไม่ตัดสินใจสร้างเขื่อน เพราะก็ไม่มั่นใจจะมีผู้รับซื้อไฟฟ้า” น.ส. ส.รัตนมณีกล่าว