เรียกร้องให้ลาวหยุดสร้างเขื่อนแม่น้ำโขง

18 กันยายน 2557 | Apinya Wipatayotin | บางกอกโพสต์

แปลจาก http://www.bangkokpost.com/news/politics/432811/laos-urged-to-halt-mekon...

เมื่อวานนี้ ชุมชนประมงกัมพูชาริมแม่น้ำโขงเรียกร้องให้รัฐบาลลาวหยุดการก่อสร้างเขื่อนบนแม่น้ำระหว่างประเทศ เพื่อทำการศึกษาผลกระทบต่อความหลากหลายของระบบนิเวศ

กลุ่มชุมชนประมงให้คำมั่นต่อกันว่า จะยกระดับการต่อสู้ของพวกเขาเพื่อหยุดการสร้างเขื่อนอันเป็นการเพื่อปกป้องชุมชนของพวกเขา

ลอง โซแจด ผู้นำจากเครือข่ายประมงโตนเลสาบกล่าวว่า เขาเป็นกังวลต่อผลกระทบเชิงลบที่เป็นไปได้ของโครงการเขื่อนในประเทศลาวประเทศลาว ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล กำลังก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรีและดอนสะฮองเขื่อน เขื่อนสองในสิบสองแห่งที่มีแผนจะสร้าง

เขากล่าวว่า เขื่อนจะสร้างความเสียหายต่อประชากรปลาน้ำจืดในโตนเลสาบ ทะเลสาบอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของอาหารให้ชาวกัมพูชากว่าสี่ล้านชาวคน โดยเพิ่มเติมว่า เขื่อนดอนสะฮองจะปิดกั้นทางไหลของน้ำที่ทำให้ปลาสามารถที่จะเข้ามาผสมพันธุ์ในโตนเลสาบทะเลสาบและแม่น้ำสาขาโขงอื่น ๆ ในประเทศไทยและเวียดนามได้

"ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติสำหรับสัตว์น้ำและการประมงของชุมชนริมแม่น้ำโขงจะถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงเมื่อเขื่อนถูกสร้างขึ้น" เขากล่าว

"เราทำอะไรอย่างอื่นไม่เป็นนอกจากจับปลา เราเข้าใจว่าพลังงานเป็นสิ่งสำคัญ แต่เราไม่ต้องการพลังงาน พวกเราอยู่ไม่ได้ถ้ามีการสร้างเขื่อนในแม่น้ำ เราจึงต้องการที่จะพูดให้ชัดเจนว่า รัฐบาลลาวควรจะหยุดโครงการสร้างเขื่อนเสีย และสถาบันการเงินควรจะหยุดให้เงินที่จะเอามาฆ่าเรา" ลอง โสแจดกล่าว

เขาเรียกร้องให้รัฐบาลลาวระงับโครงการเขื่อนทันที และดำเนินการศึกษาที่ครอบคลุมในการตรวจสอบผลกระทบของแผนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น

กลุ่มของเขายังต้องการให้รัฐบาลทุกประเทศแม่น้ำโขง หยุดการสนับสนุนโครงการเขื่อนและได้เรียกร้องให้บริษัทก่อสร้างภาคเอกชน และสถาบันการเงินระหว่างประเทศหยุดการลงทุนและการให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับโครงการ

ชุมชนประมงกัมพูชาและองค์กรต่าง ๆ กำลังวางแผนที่จะส่งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเขื่อนแห่งนี้ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของประเทศมาเลเซียด้วย

พวกเขากล่าวว่า บริษัทกำลังละเมิดสิทธิของชาวบ้าน โดยการศึกษาผลกระทบในการสร้างเขื่อนดอนสะโฮง ทำไปโดยปราศจากการมีส่วนร่วมของชาวบ้านที่จะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

ทั้งนี้ ผู้นำชมชนชาวประมงกัมพูชาได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อศึกษาประเด็นผลกระทบเขื่อนปากมูนต่อชุมชนประมงของไทย

สมปอง เวียงจันทร์ ตัวแทนของชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่เขื่อนปากมูนระบุว่า เขื่อนจะนำมาซึ่งการล่มสลายของชุมชนประมงแม่น้ำโขง