คนหาปลาลุ่มแม่น้ำโขงออกแถลง จี้สถาบันการเงินหยุดให้กู้เงินแก่บ.สร้างเขื่อน

17 กันยายน 2557| สำนักข่าวอิศรา

Source: http://www.isranews.org/thaireform-news-environment/item/32938-river_329...

เครือข่ายชุมชนคนหาปลาในเขตลุ่มแม่น้ำโขง ออกแถงการณ์ "หยุดเขื่อนลุ่มน้ำโขง" จี้รัฐบาลประเทศลุ่มแม่น้ำโขง รับฟัง โดยเฉพาะรัฐบาลลาว ขอทบทวนการสร้างเขื่อนไซยะบุรี -ดอนสะโฮง

17 กันยายน 2557 เครือข่ายชุมชนคนหาปลาในเขตลุ่มแม่น้ำโขง ออกแถงการณ์ "หยุดเขื่อนลุ่มน้ำโขง" โดยมีนางสมปอง เวียงจันทร์ และ ลอง โส แจด เป็นตัวแทนเครือข่ายแถลงการณ์ในครั้งนี้ ณ อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ใจความสำคัญของแถลงการณ์ มีความกังวลหากอำนาจในการวางแผนและเสนอสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำบนลุ่มน้ำโขง โดยดึงอำนาจจตัดสินใจเพียงคนเดียวโดยไม่สนใจว่าผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการสร้างเขื่อนก็คือประชาชนในชุมชนประมงทั้งตอนบนและตอนล่างของเขื่อน และการเปลี่ยนแปลงของการไหลของแม่น้ำโขง เพราะระดับน้ำที่ขึ้นลงไม่ปกติในแม่น้ำโขงทั่วทั้งภูมิภาคจะทำลายพันธุ์ปลาและปริมาณปลา รวมทั้งการทำเกษตรริมฝั่งถูกทำลายจากน้ำท่วมพื้นที่และการกัดเซาะของตลิ่ง

สิ่งที่เกิดขึ้นกับชุมชนริมน้ำโขงในปลายปี 2556 และต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ยิ่งยืนยันความเชื่อของพวกเราว่าเขื่อนเป็นสาเหตุของการขึ้นลงไม่ปกติของแม่น้ำ และหากไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงสถานการณ์การสร้างเขื่อนเชื่อว่าสถานการณ์จะหนักหน่วงมากกว่านี้

ดังนั้นจุดยืนของพวกเรา คือขอยืนยันว่า การกีดกันประชาชนในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเขื่อน ไม่ให้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเขื่อน  และถูกกีดกันไม่ให้ส่งเสียงคัดค้านโครงการ  ถือเป็นการกระทำละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างร้ายแรง รวมทั้งเราเชื่อว่า ประชาชนลุ่มแม่น้ำโขงเป็นเจ้าของสายน้ำและทรัพยากรแหล่งน้ำ เชื่อว่า ประชาชนลุ่มแม่น้ำโขงมีสิทธิที่จะปกปักษ์รักษาแม่น้ำจากการกระทำที่เป็นการบ่อนทำลายแม่น้ำโขงและทะเลสาป ดังนั้นจุดยืนของเราคือจะไม่ยอมให้เขื่อนใดๆบนแม่น้ำโขงมาแย่งชิงทรัพยากรไปจากเราได้

พร้อมกันนี้ ทางเครือข่ายขอเรียกร้องดังนี้

1.ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลลาว รัฐบาลลาวต้องทบทวนการตัดสินใจเรื่องการสร้างเขื่อนไซยะบุรีและเขื่อนดอนสะโฮง รวมทั้งต้องอำนวยให้มีการจัดทำการศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดงอย่างชัดเจนโดยทันทีและประชาชนชุมชนลุ่มน้ำโขงต้องมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ส่วนกระบวนการก่อสร้างเขื่อนทั้งหมดต้องระงับไว้ระหว่างการศึกษา

2.ขอเรียกร้องต่อรัฐบาลประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ว่ารัฐบาลต้องรับฟังเสียง "ไม่เอาเขื่อนของประชาชน" และต้องแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และโดยทันทีเพื่อหยุดเขื่อนทั้งหมด ไม่ว่าจะก่อสร้างไปแวหรือกำลังมีแผนที่จะก่อสร้าง

3.ขอเรียกร้องต่อนักลงทุนและนักสร้างเขื่อนต้องหยุดการลงทุนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเขื่อนบนลุ่มแม่น้ำโขง ข้อตกลงที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐบาลกับบริษัท ไม่อาจนำมาใช้เป็นเหตุผลในการลุงทุนสร้างเขื่อนบนแม่น้ำของพวกกเรา

4.ขอเรียกร้องต่อสถาบันการเงินระหว่างประเทศและธนาคารพาณิชย์ให้หยุดและล้มเลิกให้กู้เงินแก่บริษัทสร้างเขื่อน โดยนำประสบการณ์ที่ผ่านมา รวมทั้งในกรณีเขื่อนปากมูนที่ได้รับเงินทุนจากธนาคารโลกควรนำมาเป็นบทเรียน

และ 5.ขอเรียกร้องต่อภาคประชาสังคมและสาธารณชน ขอให้ตระหนักถึงผลกระทบจากการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขง  นอกเหนือจากฟังการชวนเชื่อว่าเขื่อนคือแหล่งพลังงาน และขอให้ภาคประชาสังคมเข้าร่วมและสนับสนุนการเคลื่อนไหวของประชาชนในการหยุดยั้งเขื่อนในลุ่มแม่น้ำโขง