เครือข่ายประมงแม่น้ำโขงค้านสร้างเขื่อน

17 กันยายน 2557 | วอยซ์ทีวี

ดูวีดีโอได้ที่ http://shows.voicetv.co.th/voice-news/117934.html

เครือข่ายชุมชนคนหาปลาแม่น้ำโขง ทะเลสาบเขมร และปากมูน ร่วมกันออกแถลงการณ์คัดค้านโครงการก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรีและเขื่อนดอนสะโฮงในพื้นที่แม่น้ำโขงตอนล่าง โดยเปิดเผยถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนลุ่มแม่น้ำโขงและทะเลสาบเขมร หากปลาหลากหลายชนิด ต้องสูญพันธุ์จากการสร้างเขื่อน

เครือข่ายชุมชนคนหาปลา ประกอบด้วย คณะกรรมการชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำมูน สมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูน สภาองค์กรชุมชนตำบลลุ่มน้ำโขง และเครือข่ายชาวประมงกัมพูชา ร่วมจัดงานแถลงข่าวและเสวนา "หยุดเขื่อนแม่น้ำโขง: เสียงเรียกร้องของคนหาปลา" เพื่อเรียกร้องให้มีการทบทวนโครงการก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรี และเขื่อนดอนสะโฮง ในพื้นที่แม่น้ำโขงตอนล่าง ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลลาวให้สัมปทานแก่บริษัทเอกชนในการก่อสร้าง อันจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนคนหาปลากว่าหลายล้านชีวิต

ตัวแทนจากชุมชนลุ่มน้ำมูน ได้กล่าวถึงประสบการณ์จากผลกระทบ ที่เกิดจากการก่อสร้างเขื่อนในพื้นที่ปากแม่น้ำมูน อันเป็นพื้นที่ๆ ปลาหลายสายพันธ์จากแม่น้ำโขง ต้องขึ้นมาวางไข่ขยายพันธุ์ โดยมีงานวิจัยจากทั้งไทย และต่างประเทศหลายภาคส่วนรองรับแล้ว ยืนยันว่าเขื่อนปากมูน ได้ส่งผลกระทบต่อการวางไข่ของปลา และบันไดปลาโจนหรือมาตรการเยียวยาของภาครัฐ ล้วนแต่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ซึ่งชาวปากมูนต้องต่อสู้มานานกว่า 16 ปีแล้ว โดยได้แต่หวังว่าวันหนึ่ง ภาครัฐจะรับฟังความต้องการของผู้ได้รับผลกระทบบ้าง

ทางด้านตัวแทนจากเครือข่ายชาวประมงทะเลสาบเขมร เปิดเผยว่า วิถีชีวิตของชุมชนทะเลสาบเขมร ล้วนแต่ขึ้นอยู่กับความเป็นไปในแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นแหล่งที่มาหลักของน้ำในทะเลสาบเขมร รวมทั้งในแง่ของพันธุ์ปลา และการขึ้นลงของน้ำตามฤดูกาล ซึ่งหากมีการก่อสร้างเขื่อนดอนสะโฮงเกิดขึ้น ย่อมส่งผลต่อวิถีชีวิตของชุมชนทั้งหมด คือการสูญพันธุ์ของปลาอย่างแน่นอน

โดยการนี้ ทั้งสองชุมชนชาวประมง ได้ร่วมกันออกแถลงการณ์ โดยมีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลลาว ให้ระงับการก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรี และเขื่อนดอนสะโฮง พร้อมทำการศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดน ตลอดจนขอให้รัฐบาลในประเทศลุ่มน้ำโขงทุกประเทศ ได้ร่วมกันแสดงจุดยืนคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนในลำน้ำโขง เนื่องจากเป็นผลกระทบที่ประชาชนในทุกประเทศลุ่มแม่น้ำโขง จะได้รับร่วมกันทั้งหมด