ส.ส.-ส.ว.ยื่นจดหมายถึง “นายกปู”เร่งแก้ปัญหาเขื่อนไซยะบุรี

เดลินิวส์ 15 มกราคม 2556

วันนี้ ( 15 ม.ค.)   นายประสาร มฤคพิทักษ์ ส.ว. สรรหา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) เสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยสส.และสว.รวม 18 คน ทำจดหมายเปิดผนึกถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อให้รัฐบาลแสดงบทบาทในการแก้ไขปัญหาแม่น้ำโขงในกรณีการก่อสร้างเขื่อนไซ ยะบุรี โดยขอให้รัฐบาลทบทวนการปฎิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อนุมัติหลักการให้การ ไฟฟ้าฝ่ายผลิตจแห่งประเทศไทย (กฟผ) ลงนามซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนไซยะบุรีถึง 90 % ของกำลังการผลิต 1,280  เมกะวัตต์ เพราะการก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรีในประเทศลาวเวลานี้ได้ดำเนินการโดยยังไม่ได้ รับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิกคณะมนตรีแม่น้ำโขง (MRC) ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ไทย เวียดนาม และ กัมพูชา

ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงแม่น้ำโขงพ.ศ.2538 อย่างร้ายแรง แม้ว่าเขื่อนดังกล่าวจะตั้งอยู่ในประเทศลาวแต่ปฎิเสธไม่ได้ว่าแม่น้ำโขงเป็น แม่น้ำนานาชาติ ย่อมสร้างผลกระทบต่อประเทศท้ายน้ำโขงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยการทำการเกษตรและการประมงในภูมิภาคที่ได้รับความเสียหายจากระดับน้ำขึ้น น้ำลงอย่างมหาศาล” นายประสาร กล่าว

นายกษิต ภิรมย์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า อยากให้รัฐบาลไทยตระหนักว่าการดำเนินการใดๆที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทาง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือมีผลผูกพันทางการค้า จะต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งทางคณะกำลังเตรียมทำเรื่องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเพื่อระงับไม่ให้ เกิดกฟผ.ซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนดังกล่าวเพราะแม้ว่าตัวเขื่อนจะตั้งอยู่ในประเทศ ลาว ซึ่งคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญคงทำอะไรไม่ได้ แต่เมื่อมีผลกระทบกับไทยก็คิดว่าน่าจะสามารถขอพึ่งอำนาจศาลเพื่อยับยั้งไม่ ให้กฟผ.ของไทยซื้อไฟฟ้าได้

http://www.dailynews.co.th/politics/178376