ชาวทวายจัดกิจกรรมต้านโครงการท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย

ประชาไท 20 กันยายน 2555

ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายจัดกิจกรรมในหลายพื้นที่ เพื่อต่อต้านโครงการฯ หมู่บ้านกาโลนท่าทวงถาม “เต็ง เส่ง” ถึงบัญญัติหลัก 4 ข้อ เกี่ยวกับการลงทุนของต่างชาติ ชาวกระเหรี่ยงติดป้าย “หยุดสร้างมาบตาพุดอีกแห่งในทวาย”

20 กันยายน 55 แหล่งข่าวจาก Dawei Development Association หรือ สมาคมพัฒนาทวายรายงานสถานการณ์จากในพื้นที่ทวายว่า ช่วงระหว่างสองวันมานี้ ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย ในแคว้นตะนาวศรี ทางตอนใต้ของพม่า ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมในหลายพื้นที่เพื่อต่อต้านโครงการท่าเรือน้ำลึกและ นิคมอุตสาหกรรมทวาย ที่พวกเขาบอกว่า เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมสกปรกที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ หมู่บ้านกาโลนท่า ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่จะได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน เก็บน้ำเพื่อนำไปใช้ในนิคมอุตสาหกรรม มีประชาชนประมาณ 1,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่ ได้รวมตัวกันเพื่อติดตั้งรูปของประธานาธิบดี เต็ง เส่ง กับข้อความ “บัญญัติหลัก 4 ข้อ เกี่ยวกับการลงทุนของต่างชาติ” ที่ท่านประธานาธิบดีเคยดำริไว้ว่า การลงทุนจากต่างประเทศจะต้อง 1.ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนพม่า 2.ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งรัฐ 3.ปกป้องอธิปไตยของชาติ และสี่ 4.การลงทุนของต่างชาติต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีก ทั้ง เมื่อเช้าของวันนี้ (20 ก.ย.55) ชาวกะเหรี่ยงนับร้อยคนในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างถนน เพื่อเชื่อมต่อจากโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายกับยังประเทศไทย ซึ่งมีประชาชนกว่า 1,500 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่ ก็ได้รวมตัวกันติดตั้งป้ายประท้วงขนาดใหญ่ที่มีข้อความทั้งภาษากะเหรี่ยง พม่า และอังกฤษว่า "Stop building another Map Ta Phut in Dawei" ซึ่งแปลเป็นไทยว่า “หยุดสร้างมาบตาพุดอีกแห่งในทวาย”หมายเหตุอ่านเพิ่มเติม: จากมาบตาพุดถึงทวาย การพัฒนาหรือทำลายข้ามพรมแดน (คลิก)

http://www.prachatai.com/journal/2012/09/42750