ส.ว.สหรัฐขอให้รัฐบาลกดดันเลื่อนสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง

สำนักข่าวไทย 8 กรกฎาคม 2554

วอชิงตัน 8 ก.ค. - วุฒิสมาชิกสหรัฐขอให้มีมาตรการคุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องการสร้างเขื่อน ในแม่น้ำโขง โดยเรียกร้องให้รัฐบาลใช้อิทธิพลผ่านสถาบันการเงินระดับโลกส่งเสริมหนทาง อื่นที่ยั่งยืน

ร่างกฎหมายที่ ส.ว.เสนอต่อวุฒิสภาชื่นชมการเลื่อนโครงการสร้างเขื่อนไซยะบุรีในลาวมูลค่า 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 114,000 ล้านบาท) และขอให้เลื่อนการสร้างเขื่อนอื่น ๆ ในแม่น้ำโขงจนกว่าจะมีรับประกันว่ามีการวางแผนและความร่วมมือระดับภูมิภาค อย่างเพียงพอ ส.ว.จิม เวบบ์ พรรคเดโมแครตในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเอเชียตะวันออก หนึ่งในผู้เสนอร่าง กล่าวว่า การเลื่อนโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีเป็นก้าวที่สร้างสรรค์ เขาหวังว่าทุกประเทศจะยึดตามคำมั่นเรื่องประเมินโครงการนี้อย่างรอบด้านให้ แล้วเสร็จก่อนจะเดินหน้าเรื่องการก่อสร้าง เพราะหากไม่มีความร่วมมือดังกล่าว เสถียรภาพด้านนิเวศวิทยาและเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะตกอยู่ใน อันตราย

ร่างกฎหมายนี้ยังเรียกร้องให้สหรัฐใช้อิทธิพลในสถาบันระหว่างประเทศสร้าง หลักประกันว่าจะมีมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดในโครงการสร้าง เขื่อนในแม่น้ำโขง และช่วยหาทางเลือกพลังงานและน้ำอื่นที่มีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจมากกว่าการ สร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง

ประชาชนมากกว่า 60 ล้านคนที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างพึ่งพาแม่น้ำโขงเป็นแหล่ง อาหาร การคมนาคมและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การสร้างเขื่อนไซยะบุรีจะเป็นเขื่อนแรกในแม่น้ำโขงตอนล่างจากที่จะมีทั้งหมด 11 เขื่อน กัมพูชา ไทย และเวียดนามต่างขอให้ลาวเลื่อนการสร้างเขื่อนไซยะบุรีไปก่อน