น้ำโขงแห้งกระทบเก็บสาหร่ายเชียงราย

กรุงเทพธุรกิจ 19 พฤศจิกายน 2553

ภูมิภาค - เกษตรกรบ้านหาดไคร้ หวั่นอาชีพเก็บสาหร่ายในแม่น้ำโขงล่ม หลังเกิดวิกฤติน้ำในแม่น้ำโขงลดระดับจนส่งผลมาถึงที่อุบลราชธานี อบต.ตื่นรับมือวางแผนจัดการน้ำ

นางมาณี ศักดิ์เรืองฤทธิ์ ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหาดไคร้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย เปิดเผยว่า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหาดไคร้ ซึ่งมีอาชีพเก็บสาหร่ายในแม่น้ำโขง เพื่อจำหน่ายสดและนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ กำลังเป็นห่วงถึงปัญหาหลังจากเขื่อนของจีนที่สร้างในแม่น้ำโขงทางตอนบนแล้ว เสร็จหลายจุดและเริ่มเปิด-ปิดเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ลดลง ถือว่าลดมากที่สุดอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ 40 - 50 ปี
ในปีที่ผ่านมากลุ่มเกษตรกรเก็บสาหร่ายได้ในปริมาณที่ลดลงเหลือเพียง 1,000 - 2,000 กก. จากเดิมเคยเก็บได้ปีละ 5,000 กก. นอกจากปริมาณสาหร่ายที่เก็บได้จะลดลง การเปิด-ปิดเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำไม่เป็นเวลาส่งผลให้ระบบนิเวศน์ในแม่น้ำ โขงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

นางมาณี กล่าวอีกว่า แต่ละปีกลุ่มจะมีรายได้จากการจำหน่ายสาหร่ายสดและแปรรูปไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท
แต่ปี 2552 ที่ผ่านมามีรายได้ลดลงเหลือเพียง 7 แสนบาทเท่านั้น เนื่องจากปริมาณสาหร่ายในแม่น้ำโขงลดลง สำหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรฯ เริ่มปรับเปลี่ยนและหาช่องทางอื่นเพื่อนความอยู่รอด โดยการนำผลผลิตทางการเกษตรและผลไม้ท้องถิ่นในพื้นที่มาอบและแปรรูป เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและรายได้
เพราะไม่มั่นใจว่าต่อไปจะมีสาหร่ายให้เก็บอีกหรือไม่

ที่ท่าแม่น้ำโขง วัดพระโต บ้านปากแซง ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี พบว่า ระดับแม่น้ำโขงอยู่ในระดับครึ่งฝั่ง ในแต่ละวันน้ำจะลดแห้งลงเฉลี่ยประมาณวันละ 30 เซนติเมตร นายพรมมา เกตุงาม ประธานชมรมเรือใหญ่บ้านปากแซงเปิดเผยว่า น้ำโขงในปีนี้ มีความผิดปกติ ถ้าหากเป็นเช่นนี้ คาดว่าอีกไม่นานน้ำโขงจะต้องแห้งจนกระทบต่อการใช้น้ำ

นายชัยธวัชร ทองโสภา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า ปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบกันมาก โดยเฉพาะในเรื่องน้ำ อุปโภคและบริโภค สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทำให้ทาง อบต.อยู่ระหว่างการวางแผนในการใช้น้ำนับจากนี้ไป เพื่อไม่ให้กระทบกับภาคเกษตรและการใช้ผลิตน้ำประปานับจากนี้ไป