5 ชาติอ่วมเขื่อนจีนกักน้ำ-ไทยประกาศ29จว.แล้ง

กรุงเทพธุรกิจ 4 มีนาคม 2553

น้ำโขงที่อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เหือดแห้ง

ไทย-พม่า-ลาว-ญวน-เขมรอ่วม จีนกักน้ำปั่นไฟฟ้า กก.เดินเรือพาณิชย์ฯเจรจาจีนไม่คืบ ด้าน ปภ.ประกาศภัยแล้ง29จังหวัด กระทบ4ล้านคน นับแสนไร่เสียหาย

นายสมเกียรติ เขื่อนเชียงสา ผู้ประสานงานเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง เขตล้านนา เปิดเผยว่า ขณะนี้ไม่ใช่มีเพียงชาวเชียงของ หรือ เชียงแสน จังหวัดเชียงรายเท่านั้นที่ถูกผลกระทบ แต่ทุกประเทศที่อาศัยแม่น้ำโขงในการดำรงชีวิตหรืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ต่างได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกัน

"แม้ปัญหาดังกล่าวจะเป็นปัญหายืดเยื้อและกระทบมานาน แต่ในช่วงฤดูฝนแม่น้ำโขงพอมีน้ำอยู่บ้างในการสัญจรทางน้ำ แต่เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งผลกระทบกลับชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ จนขณะนี้ทุกประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงต่างได้รับผลกระทบอย่างหนัก ตั้งแต่ต้นแม่น้ำไปจนถึงปลายสายแม่น้ำโขง

ผู้ประสานงานฯ เขตล้านนา กล่าวอีกว่าปัญหาที่ได้รับอย่างหนักขณะนี้แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ปัญหาตอนบนตั้งแต่ประเทศทิเบตไปถึงทะเลจีนใต้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนของจีนอย่างหนักเช่นกัน เพราะจีนกักเก็บน้ำเพื่อไปสร้างเขื่อนจนทำให้พื้นที่ดังกล่าวไม่มีน้ำและอยู่ในสภาวะแห้งแล้ง ซึ่งสาเหตุจีนไม่ยอมปล่อยน้ำ ทั้ง ๆ ที่พื้นที่ดังกล่าวใกล้กับจีนมากที่สุด เนื่องจากต้องกักน้ำไว้ที่เขื่อนประมาณ 16,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อสร้างกระแสไฟฟ้า ส่วนปัญหาระดับ 2 คือ ปัญหาตอนล่าง นั่นคือกลุ่มประเทศที่เหลือได้แก่ พม่า ลาว ไทย เวียดนาม และกัมพูชา ซึ่งเป็นประเทศปลายไกลออกไป แต่ทุกประเทศก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

โดยเฉพาะในพื้นที่ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงของเวียดนาม ซึ่งเป็นพื้นอุดมสมบูรณ์สูงและใช้ในการปลูกข้าว ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ ทำสวนผลไม้ มีความพิเศษ คือเป็นแหล่งน้ำ 3 ชนิด คือ น้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย ไหลมารวมกัน ซึ่งจากผลกระทบทำให้น้ำเค็มจากทะเลไหลเข้าไปในแอ่งมากเกินไป จนขณะนี้ดินดอนขนาดใหญ่ บริเวณ สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง จนปริมาณน้ำส่วนใหญ่จะกลายเป็นน้ำเค็มไปแล้ว

นายสมเกียรติ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ทะเลสาบของกัมพูชาก็ได้รับผลกระทบหนักเช่นกัน เพราะทะเลสาบดังกล่าวเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ของชาวกัมพูชาที่หล่อเลี้ยงประชาชนในกัมพูชา แต่เมื่อแม่น้ำโขงซึ่งเป็นสายน้ำหลักที่สำคัญ ที่ไหลไปรวมกันเหือดแห้ง จึงส่งผลให้ขณะนี้ระดับน้ำในทะเลสาบกัมพูชาเริ่มลดลงเรื่อยๆ ซึ่งเชื่อว่าหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไปทะเลสาบกัมพูชาก็จะแห้งขอด

ในส่วนของไทยเองก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกัน ทั้งภาคเหนือและภาคอีสาน ซึ่งประชาชนจำนวนไม่น้อยดำรงชีวิตด้วยการอาศัยแม่น้ำโขง ในการอุปโภค บริโภค ทำการเกษตร และการค้า ทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ นอกจากนี้แม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขง ที่หล่อเลี้ยงประชาชนในพื้นที่อื่นๆ ก็แห้งขอด เป็นผลต่อเนื่องกันทั้งหมด จนทำให้ประชาชนไม่สามารถทำการเกษตรได้ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้ ถือว่าเป็นผลกระทบที่ประชาชนริมน้ำโขงทุกประเทศได้รับอย่างหนัก โดยที่ประเทศจีนเองยังไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบหรือช่วยเหลือแต่อย่างใด แม้แต่น้อย

ด้านนายอภิสิทธิ์ คำภิโล ขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี จังหวัดเชียงราย กล่าวเพิ่มเติม ความคืบหน้าในการประสานไปยังคณะกรรมการตามความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง (แม่น้ำโขง) หรือ JCCN ซึ่งเป็นหน่วยงานความร่วมมือระหว่าง 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว พม่า และจีน เพื่อขอให้ร่วมเจรจาแก้ปัญหาให้แม่น้ำโขงสามารถเดินเรือได้ตลอดทั้งปี ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของกรมเจ้าท่า ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการดำเนิน อย่างไรก็ตามเบื้องต้นจะพยายามขอความร่วมมือจากจีน ในการปล่อยน้ำลงมาบ้าง เพื่อจะช่วยการลดผลกระทบกับผู้ที่อาศัยอยู่ตามลำแม่น้ำโขงตลอดแนวของทุกประเทศ