แม่น้ำโขงจ.หนองคาย ลดต่ำสุดทำสถิติใหม่รอบ 50 ปี

ไทยรัฐ 4 มีนาคม 2553


แม่น้ำโขงที่ จงหนองคายลดปริมาณต่ำสุด จนทำสถิติใหม่ในรอบ 50 ปี เพียง 32 เซนติเมตร ขณะที่ทางจังหวัดประกาศภัยแล้ง 17 อำเภอทั่วทั้งจังหวัด...

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. นายสุขวิทย์ บัวเผื่อน หัวหน้าส่วนอุทกวิทยาหนองคาย เปิดเผยว่า ระดับน้ำโขงวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ วัดได้ 0.32 เมตร โดยเป็นระดับน้ำโขงที่เคยต่ำที่สุด เกิดขึ้นเมื่อเดือน เม.ย. 2538 ขณะนั้นน้ำโขงมีปริมาณ 0.33 เมตร เป็นสถิติน้ำโขงต่ำสุดในรอบ 50 ปี แต่ในวันนี้ปริมาณน้ำโขงลดลงเกินว่าสถิติรอบ 50 ปี จนทำสถิติใหม่ และคาดว่าน้ำโขงจะลดลงเรื่อยๆ ไปจนถึงเดือน เม.ย. ซึ่งขณะนี้น้ำโขงลดระดับลงเฉลี่ยวันละ 1-2 เซนติเมตร

ด้านนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้ประกาศให้ทั้ง 17 อำเภอของ จ.หนองคายเป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ครอบคลุมทั้งจังหวัด และได้สั่งการให้นายอำเภอทุกแห่งสำรวจความเสียหาย ความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการ เกษตร และจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้คอยแจกจ่ายน้ำแก่ประชาชน เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที

ขณะที่ นายทรงพล โกวิทศิริกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ได้นำรถแบคโฮ มาขุดบ่อซึมจากน้ำโขง บริเวณแม่น้ำโขงชุมชนหนองบัว ต.กวนวัน อ.เมืองหนองคาย หลังจากได้รับการร้องขอจากเกษตรกรในชุมชน ที่ปลูกพืชสวนหลายชนิด ประมาณ 200 ราย ให้ช่วยเหลือเป็นการด่วน เนื่องจากขณะนี้ภัยแล้งได้คุกคามอย่างหนัก น้ำโขงเหลือน้อยจนบางแห่งแห้งขอด เกษตรกรไม่สามารถดึงน้ำโขงมาใช้ในการเกษตรได้

นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย กล่าวว่า ความแห้งแล้งดังกล่าวส่งผลให้พืชผลเริ่มแห้งเหี่ยว ในครั้งนี้ เทศบาลเมืองหนองคายได้ขุดบ่อซึมน้ำโขง จำนวน 13 บ่อ ขนาด กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร ลึกประมาณ 4 เมตร ซึ่งจะมีน้ำซึมออกมาเป็นน้ำกักไว้ให้เกษตรกรนำไปใช้ในการเกษตรได้จนถึงฤดูน้ำหลาก เป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับเกษตรกรก่อนที่ผลผลิต เช่น พริก มะเขือ ข้าวโพด ที่เกษตรกรปลูกไว้ริมฝั่งโขงตลอดแนวกว่า 300 ไร่ จะยืนต้นตายหมด