ADB ช่วยลาวสร้างข่ายสายส่งไฟฟ้า เชื่อมต่อส่งขายไทย

ASTVผู้จัดการออนไลน์ 25 กุมภาพันธ์ 2553

เวียงจันทน์ไทมส์ - ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) จะช่วยลาวสร้างเครือข่ายส่งกระแสไฟฟ้าแรงสูงข้ามประเทศในภาคเหนือเพื่อให้สามารถส่งออกพลังงานไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ นอกจากนั้นสายส่งกระแสไฟฟ้าแรงสูงนี้จะช่วยให้ลาวสามารถส่งกระแสไฟฟ้าไปยังครัวเรือนราษฎรพื้นที่ที่ปัจจุบันนำเข้าไฟฟ้าหรือใช้เครื่องปั่นไฟอยู่
      
       การลงนามในความข้อตกลงมูลค่า 20 ล้านดอลลาร์ มีขึ้นอย่างเป็นทางการในวันพุธ (24 ก.พ.) ในนครเวียงจันทน์ ระหว่างนางเวียงทอง สีพันดอน รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังกับผู้อำนวยการ ADB ประจำประเทศลาว
      
       เงินช่วยเหลือจำนวนดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการขนส่งพลังงานทางภาคเหนือของอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง โดยจะสร้างเสาไฟฟ้าแรงและติดตั้งสายไฟฟ้าแรงสูงขนาด 115 กิโลโวลต์ ยาว 400 กม. สถานีย่อยปรับแรงดันไฟฟ้า และสายระบบจำหน่าย ในแขวงไซยะบูรี (Xayaboury) แขวงพงสาลี (Phongsaly) และในนครเวียงจันทน์
      
       เกาหลียังได้ให้เงินกู้จำนวน 37.88 ล้านดอลลาร์ เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก โดยเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะมาจากรัฐบาลลาวอีกจำนวนหนึ่ง
      
       สิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานไฟฟ้านี้จะสร้างขึ้นมาเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับส่วนที่สร้างขึ้นโดยโครงการของ ADB เพื่อให้ระบบการส่งและจ่ายพลังงานไฟฟ้าในประเทศรวมกันเป็นหนึ่งเดียว นอกจากนั้นยังช่วยให้รัฐบาลไปถึงเป้าหมายที่จะส่งกระแสไฟฟ้าให้ได้ 70% ของครัวเรือนราษฎรทั้งหมดในประเทศภายในปี 2553 และ 90% ภายในปี 2563
      
       แขวงที่เป็นเป้าหมายของโครงการขนส่งพลังงานนี้มาจากแขวงที่ยากจนที่สุดในประเทศ โดยในช่วงแรกของโครงการจะทำการเดินสายไฟไปยังบ้านเรือนราษฎรทั้งหมด 18,800 หลัง รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าลาว (Electricite du Laos) จะดำเนินงานให้เสร็จสิ้นภายในเดือน มิ.ย.2557
      
       นางเวียงทองกล่าวว่า การขยายสายส่งไฟฟ้าจะสามารถส่งพลังงานไฟฟ้าไปยังพื้นที่ห่างไกล รวมไปถึงส่งออกพลังงานไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วยเช่นเดียวกัน และผู้อำนวยการของเอดีบีกล่าวว่า เครือข่ายส่งไฟฟ้าจะมีส่วนสำคัญอย่างมากในการยกระดับความเป็นอยู่และการผลิตของราษฎรที่ยากจนในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศ
      
       โครงการยังช่วยให้ลาวสามารถจำหน่ายไฟฟ้า ระหว่างการไฟฟ้าลาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้
      
       "ในฤดูฝน เขื่อนไฟฟ้าของลาวสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างพอเพียงและมีเหลือพอที่จะส่งออกให้กับประเทศไทย แต่ในช่วงหน้าแล้ง น้ำที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้ามีไม่เพียงพอ ทำให้ลาวต้องนำเข้าไฟฟ้าจากประเทศไทยผ่านเสาไฟฟ้าแรงสูงเหล่านี้" นายบุ่ยยวีแถ่ง (Bui Duy Thanh) ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานของ ADB สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว