จี้เลิกเขื่อนกั้นสาละวิน

ข่าวสด 25 พฤศจิกายน 2552

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 24 พ.ย. ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ตัวแทนจากคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ (กป.อพช.เหนือ) และตัวแทนเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำสาละวิน ประมาณ 10 คน เดินทางเข้ายื่นหนังสือติดตามผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 526/2550 เรื่องกรณีโครงการก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำสาละวิน โดยมีนางอมรา พงศาพิชญ์ ประธานกสม. เป็นผู้รับเรื่อง

หนังสือระบุว่า ภายหลังคณะกรรมการสิทธิฯ ได้ตรวจสอบการสร้างเขื่อนในแม่น้ำสาละวิน และมีมติให้รัฐบาลและการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ระงับการสร้างเขื่อนฮัตจี เมื่อวันที่ 9 ก.ย.50 ซึ่งต่อมาประธาน กสม.ได้เสนอผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยรัฐบาลต้องดำเนินการภายใน 90 วัน ทั้งนี้ ระยะเวลาการดำเนินงานของรัฐบาลถือว่าได้ล่วงเลยมานานแล้ว ทางกป.อพช. เหนือและเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำสาละวิน จึงเดินทางมายื่นหนังสือเพื่อขอทราบความคืบหน้าของกรณีดังกล่าว

หน้า 14

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01EVXlOakkxTVRFMU1nPT...