ภัยคุกคามแม่น้ำโขง : ขอเรียกร้องให้ประมุขรัฐบาลของประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง ดำเนินการยับยั้งโครงการเขื่อนดอนสะโฮงโดยทันที

จดหมายเรียกร้องถึงรัฐบาลในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง 4 ประเทศ โดย พันธมิตรปกป้องแม่น้ำโขง 1 พฤศจิกายน 2556