คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงปิดปากเงียบ ขณะโครงการเขื่อนบนแม่น้ำโขงจ่อคิวเดินหน้า