เขื่อนดอนสะฮอง บนแม่น้ำโขงสายหลัก บริเวณสี่พันดอน ทางตอนใต้ของประเทศลาว