เขื่อนแม่น้ำโขงสายหลัก - เสียงประชาชนข้ามพรมแดน : นิทรรศการภาพถ่ายสีพันดอน

ข่าวทีวีไทย 13 พฤศจิกายน 2551