"เกาะกง"เล็งขุดก๊าซในอ่าวไทย ผุดเขื่อน"สตึงนัม"กู้วิกฤตน้ำมัน!

มติชน 11 กรกฎาคม 2548

นายยุทธ ภูทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา เปิดเผยว่า ปัจจุบันกัมพูชาประสบปัญหาในเรื่องราคาน้ำมันแพงเช่นเดียวกับประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกภายในประเทศมีราคาสูงเมื่อเทียบกับประเทศไทยจะมีราคาสูงกว่า 7-8 บาทต่อลิตรเป็นอย่างต่ำ ส่งผลให้รัฐบาลกัมพูชาต้องการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้ ด้วยการหาพลังงานทดแทนใหม่ๆ เพื่อไม่ ต้องใช้น้ำมันในปริมาณที่สูงขึ้น


"ขณะนี้รัฐบาลกัมพูชาได้ทำข้อมูลตกลงกับรัฐบาลไทย เพื่อให้ก่อสร้างเขื่อน ไฟฟ้าพลังน้ำ หรือเขื่อนสตึงนัม ที่ จ.เกาะกง ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯได้นำผลการ ศึกษาการก่อสร้างมาให้ทราบ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยมี 3 จุดที่จะก่อสร้าง คือบริเวณแม่น้ำครางครืน ที่ อ.คลองใหญ่, ต.แหลมกลัด และ ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด ซึ่งหากได้ก่อสร้างขึ้นจริง จะเกิดผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของกัมพูชา"

นายยุทธกล่าวด้วยว่า รัฐบาลกัมพูชามีอีกหลายโครงการ ในการนำพลังงานมาใช้ โดยเฉพาะพลังงานจากธรรมชาติที่มีต้นทุนถูก ซึ่งขณะนี้รัฐบาลกัมพูชาต้องการที่จะพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติบริเวณอ่าวไทย แต่อยู่ในพื้นที่เขตทับซ้อน หรือพื้นที่เขตเศรษฐกิจร่วมของไทย-กัมพูชา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาทำข้อตกลงของรัฐบาลกัมพูชา เพื่อหาผู้เข้าไปลงทุน หากค้นพบก๊าซธรรมชาติจะทำให้กัมพูชามีพลังงานเข้ามาพัฒนาประเทศได้ในราคาถูก

สำหรับ จ.เกาะกง กำลังดำเนินการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม จ.เกาะกง ขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่เข้าไปศึกษาความเป็นไปได้ รวมทั้งการผลักดันการลงทุนให้นักลงทุนจากประเทศไทยเข้าไปลงทุน โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างร่างสัญญาข้อตกลงของรัฐบาลกัมพูชา เพื่อเอื้อให้กับการลงทุนของนักลงทุนจากต่างประเทศ