นักวิชาการฟันธง “ลุ่มน้ำโขงพัฒนาแต่ประชาชนไม่รอด”

ประชาไท 30 มิถุนายน 2548

ประชาไท -30 มิ.ย. 48 ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าในที่ประชุมสภาประชาชนภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่ จ. เชียงรายว่า ผลจากการระเบิดแก่งในแม่น้ำโขง และการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในประเทศจีน จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในลุ่มน้ำโขงอย่างรุนแรง

“คนเล็กๆ สองฝั่งลำน้ำไม่รอดแน่ เรือสินค้าของประเทศเล็กๆ อย่างลาว จะไม่รอด แต่เรือใหญ่ของจีนและนายทุนเท่านั้นที่จะรอด”

ด้านศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้กล่าวปาฐกถาเปิดงานว่า ประสงค์จะให้การประชุมคู่ขนานของภาคประชาชนนี้ ส่งสารถึงผู้นำประเทศในภูมิภาคแม่น้ำโขง เนื่องจากที่ผ่านมาเสียงจากประชาชนในระดับรากหญ้าของแต่ละประเทศ ถูกละเลยมาโดยตลอด พร้อมกันนี้ยังชี้แนะว่า การจัดตั้งสภาประชาชนแม่น้ำโขงนั้น เป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนในระดับที่กว้างขึ้น และมีภารกิจร่วมกันที่มากกว่าการปกป้องแค่แม่น้ำโขง แต่จะต้องเล็งเห็นคุณค่าของฐานทรัพยากรในลุ่มน้ำโขง ที่จะเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจของคนในภูมิภาคนี้