จีนสลับวันปล่อยน้ำลงโขง เดินเรือท่องเที่ยว-สินค้ากระทบหนัก

ผู้จัดการ 12 มีนาคม 2548

เชียงราย - น้ำโขงเริ่มลดลงอีก จีนต้องกำหนดวันเดินเรือให้นักเดินเรือ ปล่อยน้ำโขงจากเขื่อน 1 วัน เว้น 3 วัน ทำให้ต้องคำนวณวันเวลาการเดินเรือ ส่งผลกระทบต่อการเดินเรือท่องเที่ยว – การค้าตลอดทั้งสาย ส่วนแม่น้ำกก,แม่น้ำลาว เริ่มแห้ง
      
       ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดเชียงรายว่า ที่ท่าเรืออ.ชียงแสน จ.เชียงราย พบว่าแม่น้ำโขงได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ท่าเรือเชียงแสน รายงานว่า ระดับน้ำโขงที่หน้าท่าเรือเชียงแสน เทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางนั้น สูงราว + 0.6 ม. หรือ ระดับท้องแม่น้ำ ลึกราว 4.6 ม. หากวัดความลึกหน้าท่ามีราว 2.6 เมตร
      
       เจ้าหน้าที่ท่าเรือเชียงแสน กล่าวต่ออีกว่า ปริมาณน้ำดังกล่าวยังสูงกว่าปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามอาจจะลดลงได้อีก เพราะยังไม่ถึงเดือนเมษายนที่มีอากาศร้อนจัด สำหรับการเดินเรือในแม่น้ำโขงนั้น ประเทศจีนได้ประกาศตารางการเดินเรือให้กับเรือสินค้าและนักท่องเที่ยวโดยกำหนดให้มีการปล่อยน้ำจากเขื่อนประเทศจีน 1 วัน เว้น 3 วัน และให้คำนวณการเดินเรือที่เหมาะสมกับสภาพน้ำเอง
      
       ส่วนสินค้าส่งออกไปยังประเทศจีนส่วนใหญ่เป็นสินค้าพวกเบ็ดเตล็ด แต่เนื่องจากรถบรรทุกขนาดใหญ่ เช่นรถพ่วง แล่นลงท่าเรือไม่ได้ เพราะความชันของสะพานมีมาก จึงต้องใช้แรงงานขนลงแทน ส่วนสินค้านำเข้าประเทศ พบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศจีน นำเข้ามากที่สุดและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะชายแดนด้าน อ.เชียงแสน และอ.เชียงของ
      
       ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า นอกจากนี้แม่น้ำลาวก็แห้งเช่นกัน โดยที่บ้านด้าย ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย กรมเจ้าท่าได้ใช้รถแบกโฮขุดลอกลำน้ำ และ ช่วยชาวบ้านสร้างเขื่อนกั้นน้ำไว้เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค
      
       ส่วนหนองหลวง อ.เวียงชัย แหล่งน้ำทางการเกษตรและการประมงที่สำคัญระดับน้ำลดลงเป็นอย่างมาก จนเห็นเนินดินโผล่ขึ้นมากลางหนองน้ำ
      
       ด้านนายสุรนาถ ทวีทรัพย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท พีบี ทราเวล เอเยนซี่ จ.เชียงราย (P.B. TRAVEL AGENCY ) ที่ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว กล่าวว่า ขณะนี้เรือท่องเที่ยว ที่เดินทางในแม่น้ำโขง จากจ.เชียงราย-จ.พะเยา ไปหลวงพระบาง สปป.ลาว ประสบปัญหาเป็นอย่างมาก เพราะน้ำโขงแห้ง
      
       การเดินทางต้องใช้เวลามากขึ้นกว่า 1 เท่าตัว นอกจากนี้ ระดับน้ำโขง ยังส่งผลต่อเรือท่องเที่ยวและเรือสินค้าที่จะแล่นจาก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ไปประเทศจีน เพราะน้ำโขงลดลงมาก น่าจะมากกว่าปีที่ผ่านมาอีกด้วย ทั้งนี้ยังไม่แน่ว่าจะมาจากความแห้งแล้งหรือการสร้างเขื่อนของจีนกันแน่ อย่างไรก็ตามการปล่อยน้ำจากเขื่อนของจีนน่าจะมีการหารือกันระหว่างประเทศ เพื่อจัดมาตรฐานการปล่อยน้ำให้ชัดเจน เพราะขณะนี้ทราบว่าจีนปล่อยน้ำ 1 วัน เว้น 3 วัน ทำให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ต้องใช้น้ำจากแม่น้ำโขง
      
       สำหรับระดับแม่น้ำโขงเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2547 โดยระดับน้ำโขงต่ำกว่าค่าระดับศูนย์ศูนย์(ระดับน้ำ + 357.68 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ลงมาอีกราว 20 ซ.ม. จนทำให้เกิดหาดทรายสีขาวขนาดใหญ่ ประมาณ 1-2 ตารางกิโลเมตร บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน นอกจากนี้ที่ท่าเรือเชียงแสน ก็มีการขุดลอกท่าเรือด้วยรถแบกโฮเพื่อให้ท่าเรือลึกขึ้นและเรือสามารถเข้าเทยบท่าได้ นอกจากนี้เรือหางยาวของชาวบ้านบางลำที่แล่นผ่านหน้าท่า แต่ไม่ชำนาญร่องน้ำ ติดสันดอนทรายเป็นจำนวนมาก
      
       ในอดีตที่ผ่านมาแม่น้ำโขงไม่เคยแห้งต่ำกว่าระดับศูนย์ศูนย์ โดยจะมีระดับมากกว่า 1 เมตรขึ้นไป ซึ่งการแห้งของแม่น้ำโขงในครั้งนั้นทำให้เรือที่แล่นไม่ชำนาญติดเนินทราย เรือขนสินค้าจำนวนมากที่จะส่งไปยังประเทศจีนตกค้างอยู่ที่ท่าเรือ และติดสันดอนจำนวนมาก จนกระทั่งฝนเริ่มตก เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม ทำให้น้ำโขงเริ่มมีน้ำมากขึ้น โดยชาวบ้านเชื่อว่ามาจากการที่ประเทศจีนเร่งกักน้ำในเขื่อนที่เพิ่งสร้างเสร็จ