‘ธรรมยาตรา’บรรลุปลุกปกป้องน้ำโขงพ้นจากการรุกราน

ไทยโพสต์ 21 กุมภาพันธ์ 2555 

   สิ้นสุดการเดินขบวนธรรมยาตราเพื่อน้ำโขง 117 กม. คณะสงฆ์ 3 ชาติร่วมปกป้องแม่น้ำโขงถูกรุกรานจากโครงการพัฒนาต่างๆ นักวิชาการชื่อดัง-ชาวบ้านหนุนคึกคัก จวกเสรีการค้าอาเซียนไม่นึกถึงมิติด้านสังคม

    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขบวนธรรมยาตราเพื่อน้ำโขง ซึ่งมีคณะสงฆ์ 3 ชาติทั้งไทย ลาว และเวียดนาม ร่วมเดินขบวนเพื่อปกป้องแม่น้ำโขง โดยเครือข่ายคนฮักน้ำโขงและภาคประชาชนร่วมกันจัดขึ้น และเริ่มเดินทางมาจากบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เสร็จสิ้นที่ชายหาดริมแม่น้ำโขง บ้านผาได อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย รวมระยะทาง 117 กิโลเมตร ทั้งนี้ มีบุคคลต่างๆ แวะเวียนกันมาร่วมขบวนและให้กำลังใจจำนวนมาก อาทิ พระไพศาล วิสาโล, แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และ ส.ศิวรักษ์ ซึ่งตลอดเส้นทางมีชาวบ้านร่วมทำบุญบริจาคข้าวของจำนวนมาก

    ภายหลังสิ้นสุดขบวนธรรมยาตราเพื่อน้ำโขง มีคณะสงฆ์และชาวบ้านได้เดินเท้ามาถึงจุดสุดท้ายที่แก่งผาไดก่อนที่แม่น้ำโขง จะไหลเข้าประเทศลาว โดยทั้งหมดได้นั่งล้อมวงกลางหาดทราย และร่วมกันประกาศคำอธิษฐานจิตขอขมาต่อแม่น้ำ และส่งพลังใจให้แม่น้ำหายป่วยจากการเจ็บไข้ ซึ่งถูกโครงการพัฒนาต่างๆ เข้ามารุกรานและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

    นายประมวล เพ็งจันทร์ นักเขียนและอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ กล่าวว่า การเดินธรรมยาตราครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจ เพราะได้ยินชาวบ้านเรียกร้องให้มีการเดินเช่นนี้อีก ขณะที่คนอีสานก็บอกให้ไปจัดที่ริมแม่น้ำโขงทางภาคอีสานบ้าง และที่สำคัญคือขบวนธรรมยาตรานี้เป็นวิธีการที่ไม่ใช่ความรุนแรงในการต่อต้าน โครงการพัฒนา

    นายศรีศักร วัลลิโภดม ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ บอกว่า กลุ่มทุนสามานย์จากชาวจีนที่เข้ามาลงทุนในย่านนี้เป็นด้านอบายมุขเกือบทั้ง หมด เช่นเดียวกับการลงทุนต่างของภาครัฐที่มักเป็นตัวอย่างการพัฒนาในทางที่ชั่ว ร้าย โดยมักคิดถึงในมิติของเศรษฐกิจและการเมือง แต่ไม่นึกถึงมิติด้านสังคม แม้แต่อาเซียนที่กำลังเปิดเสรีด้านการค้าก็ไม่เคยคิดถึงสิ่งเหล่านี้เลย ดังนั้นจึงจำเป็นที่ชาวบ้านต้องออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านเพื่อสร้างอำนาจต่อ รอง มิเช่นนั้นทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตท้องถิ่นจะไม่เหลืออะไรเลย.

http://www.thaipost.net/x-cite/210212/52877