ระดับน้ำแม่น้ำโขงแห้งเร็วผิดปกติในรอบ 30 ปี

สำนักข่าวไทย 20 กุมภาพันธ์ 2555

นครพนม 20 ก.พ. - ที่จังหวัดนครพนมในช่วงนี้ นอกจากชาวบ้านจะประสบภัยหนาว ยังเริ่มประสบปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงเร็วกว่าหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงมากที่สุดในรอบ 30 ปี อยู่ที่ระดับ 2 เมตร ทำให้เกิดหาดทรายเป็นพื้นที่กว้าง ส่งผลกระทบต่อการเดินเรือ ทั้งเรือโดยสาร เรือบรรทุกสินค้าข้ามฟากระหว่างไทยกับลาวไม่สามารถใช้เส้นทางปกติได้ ต้องอ้อมไปตามร่องน้ำลึก ระยะทางไกลกว่าเดิมอีกเท่าตัว ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ที่เดือดร้อนมากคือ บริเวณจุดผ่อนปรนไทย-ลาว อำเภอท่าอุเทน เกิดหาดทรายขวางกลางน้ำ เหลือช่องทางเดินเรือเพียงจุดเดียว หากน้ำโขงแห้งลงอีก การขนส่งอาจต้องหยุดชะงัก กระทบเศรษฐกิจอย่างมาก.

ชมคลิปข่าว http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/333062.html