เตรียมจัดนิทรรศการแม่น้ำโขงที่เชียงคาน จี้หยุดสร้าง หยุดซื้อไฟจากเขื่อนไซยะบุรี!

ประชาไท 1 ธันวาคม 2554

โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง ร่วมกับเครือข่ายประชาสังคมไทยเพื่อแม่น้ำโขง เทศบาลตำบลเชียงคาน และเฟสบุ๊คกลุ่ม “แม่โขง: อิสระแห่งสายน้ำ” จัดนิทรรศการแม่น้ำโขง 3-12 ธ.ค.นี้ รณรงค์ค้านเขื่อนไซยะบุรี

โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง (TERRA) ร่วมกับ เครือข่ายประชาสังคมไทยเพื่อแม่น้ำโขง เทศบาล ต.เชียงคาน จ.เลย และเฟสบุ๊คกลุ่ม “แม่โขง: อิสระแห่งสายน้ำ” จัดนิทรรศการแม่น้ำโขง “เมื่อแม่น้ำ คนหาปลา และไฟฟ้า เป็นเรื่องเดียวกัน” ขึ้นในช่วงวันที่ 3-12 ธ.ค.54 ที่ อ.เชียงคาน จ.เลย จุดที่สุ่มเสี่ยงที่สุดจุดหนึ่งต่อการได้รับผลกระทบจากเขื่อนไซยะบุรี

เพื่อเป็นการให้คำตอบในประเด็นผลกระทบจากเขื่อนไซยะบุรีและเขื่อนแม่ น้ำโขงสายหลักต่อผู้คนในลุ่มแม่น้ำโขงแก่สาธารณชนไทย และเพื่อร่วมกระแสรณรงค์คัดค้านโครงการเขื่อนแม่น้ำโขงกับพันธมิตรในหลาย ประเทศ ทั้งในภูมิภาคและระดับสากล


สืบเนื่องจาก ช่วงวันที่ 8 ธ.ค.54 ที่จะถึงนี้ คณะมนตรีของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission - MRC) จะจัดการประชุมที่จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยมี นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ หนึ่งในประเด็นสำคัญที่จะพูดคุยกันคือการตัดสินใจเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนไซ ยะบุรี บนแม่น้ำโขงสายหลักในประเทศลาว

โครงการดังกล่าวมีบริษัทสัญชาติไทย ได้แก่ ช. การช่าง บริษัทลูกของ ปตท.และบริษัทลูกของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ถือหุ้นหลักในการดำเนินการโครงการ และประเทศไทยจะเป็นผู้ซื้อไฟฟ้าเกือบทั้งหมดจากเขื่อนนี้

นิทรรศการดังกล่าว จะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้ร่วมลงชื่อใน โปสการ์ดปลาบึก สัญลักษณ์แม่น้ำโขง ซึ่งจะส่งตรงไปยัง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีของไทย ซึ่งมีข้อความดังนี้

...

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสายสำคัญของโลก และเป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงภาคอีสานและภาคเหนือของไทย ซึ่งชาวบ้านริมน้ำโขง 8 จังหวัด รวมถึงประเทศแม่น้ำโขง 6 ประเทศคือจีน พม่า ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนามได้พึ่งพา เป็นทั้งแหล่งอาหารและแหล่งรายได้ที่สำคัญ อีกทั้งยังได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามมาหลายช่วงอายุคน

ข้าพเจ้าไม่สนับสนุนการสร้างเขื่อนไฟฟ้าขนาดใหญ่ 12 เขื่อนบนลำน้ำโขง อันจะทำให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อวิถีชีวิต การประมง ระบบนิเวศ และการไหลตามธรรมชาติของแม่น้ำโขง และขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยหยุดการสนับสนุนเขื่อนแม่น้ำโขงทั้งหมด และระงับการซื้อไฟฟ้าจาก "เขื่อนไซยะบุรี" ในประเทศลาวที่กำลังเร่งผลักดันอยู่ในขณะนี้ รัฐบาลควรต้องพิจารณาถึงพลังงานทางเลือกที่ยั่งยืน เหมาะสม และเคารพสิทธิประชาชนผู้พึ่งพิงแม่น้ำโขง ให้ดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดไป
....................................

เยี่ยมชม แม่น้ำโขง อิสระแห่งสายน้ำ http://www.facebook.com/TheMekongRiver