โวยลาวฝืนเพื่อนบ้านสร้างเขื่อนไซยะบุรี

เดลินิวส์ 23 มิถุนายน 2554

สั่งช.การช่างรับเหมาไทยเดินหน้าก่อสร้าง กลุ่มสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมออกแถลงการณ์ค้าน

เมื่อ วันที่  23 มิ.ย.  สำนักข่าวรอยเตอร์ประจำประเทศไทย รายงานว่า  รัฐบาล สปป.ลาวสั่งเดินหน้าการก่อสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำ “ไซยะบุรี” มูลค่าโครงการ 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลง ที่จะระงับจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีของบรรดาประเทศเพื่อนบ้าน

แถลงการณ์ ของกลุ่มสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม “อินเตอร์เนชั่นแนล ริเวอร์ส” ระบุว่า รัฐบาลลาวได้ให้ ช.การช่าง ยักษ์ใหญ่บริษัทรับเหมาก่อสร้างของไทย เดินหน้าการก่อสร้าง โดยแจ้งต่อบริษัทว่า กระบวนการตัดสินใจของคณะกรรมการแม่น้ำโขง (เอ็มอาร์ซี) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นการทำลายความไว้วางใจของบรรดาประเทศเพื่อนบ้านอย่างมหันต์
สปป.ลาวตั้งความหวังเป็นประเทศ “แบตเตอรี่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ส่งออกกระแสไฟฟ้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน แต่คณะผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า เขื่อนไซยะบุรี ซึ่งเป็น 1 ใน 11 เขื่อนใหม่ที่ลาวมีแผนก่อสร้าง จะสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมหาศาล และก่อให้เกิดวิกฤติด้านอาหาร ในประเทศริมฝั่งแม่น้ำโขงที่อยู่ใต้แม่น้ำลงไป ทั้งไทย เวียดนาม และกัมพูชา ทั้งนี้ บรรดาประเทศแถบที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง มีข้อตกลงร่วมกันที่จะปรึกษาหารือระหว่างรัฐบาล ก่อนการสร้างเขื่อน

กรณี ของเขื่อนไซยะบุรี หลังถูกกดดันหนักต่อเนื่องหลายเดือน จากกลุ่มองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและประเทศเพื่อนบ้าน ลาวตกลงเมื่อวันที่ 19 เม.ย. จะระงับการก่อสร้างตามโครงการ จนกว่าจะถึงการประชุมรัฐมนตรี 4 ประเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดไว้ในปลายปีนี้.