น้ำโขงแห้งชาวประมงเร่งจับปลา-เชื่อเขื่อนจีนตัวปัญหา

ASTVผู้จัดการออนไลน์ 14 ธันวาคม 2553 

อุบลราชธานี- แม่น้ำโขง ช่วง จ.อุบลราชธานี เริ่มมีระดับน้ำลดลงกว่าปกติ ทำให้เกิดปรากฏการณ์หินกลางแม่น้ำโผล่พ้นน้ำ ส่งผลกระทบต่ออาชีพประมง รวมทั้งการทำไร่อายุสั้น เพราะระดับน้ำขึ้นลงเร็วขัดธรรมชาติ เชื่อสาเหตุเขื่อนจีนปิดกั้นน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
      
       วันนี้ (14 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสภาพแม่น้ำโขง ที่ไหลผ่าน จ.อุบลราชธานี ทั้งอำเภอเขมราฐ โพธิ์ไทร และโขงเจียม มีระดับน้ำลดลงอย่างมาก จนบางจุดมีโขดหินโผล่พ้นน้ำ และประชาชนสามารถเดินลงไปกลางแม่น้ำที่เคยมีลำน้ำขนาดใหญ่และน้ำลึได้อย่างสบาย
      
       ส่วนที่ อ.โพธิ์ไทร ซึ่งเป็นแหล่งจับปลาของชาวประมงริมแม่น้ำโขง ปรากฏว่า ระดับน้ำที่ตื้นเขิน ทำให้ชาวประมงสามารถจับปลาสายพันธุ์ต่างๆ ส่งขายในตลาดได้มากกว่าปกติ
      
       แต่ชาวประมงก็ระบุว่า ระดับน้ำที่ลดลงจะส่งผลต่อระบบนิเวศวิทยาในลำน้ำระยะยาว เพราะทำให้ปลาใหญ่ไม่มีที่อยู่อาศัย และจะว่ายไปหาน้ำลึก ส่งผลให้จุดที่ระดับน้ำลดลงไม่มีปลาให้จับในช่วงฤดูแล้ง ชาวประมงจะขาดรายได้เป็นเวลานานหลายเดือนติดต่อกัน ซึ่งเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นเมื่อต้นปีนี้ มาแล้วครั้งหนึ่ง
      
       ระดับน้ำที่ลดลงยังมีผลต่อการทำไร่เลื่อนลอยตามริมแม่น้ำโขงของเกษตรกร เพราะอดีตเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง เกษตรกรที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง จะปลูกพืชโตเร็ว เช่น ถั่วลิสง ถั่วฝักยาว แต่ฤดูแล้งที่ผ่านมา ปรากฏผลผลิตได้รับผลกระทบจากการขาดน้ำ และบางช่วงถูกน้ำท่วม เพราะน้ำขึ้นลงไม่เป็นไปตามธรรมชาติ ซึ่งเชื่อว่ามีสาเหตุจากการเปิด-ปิดประตูน้ำของเขื่อนในประเทศจีนเป็นสำคัญ