ชาวบ้านริมน้ำโขงร้องรัฐทบทวนสร้างเขื่อนไซยะบุรีใน สปป.ลาว

สำนักข่าวไทย 9 กันยายน 2553 

รัฐสภา 9 ก.ย. - ตัวแทนชาวบ้านจากชุมชนริมแม่น้ำโขง ยื่นจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้ทบทวนการลงทุนสร้างเขื่อนไซยะบุรี กั้นแม่น้ำโขง ในแขวงไซยะบุรี ประเทศลาว โดย “สาทิตย์ วงศ์หนองเตย” รัฐมนตรีว่าการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับจดหมายแทน

ตัวแทนชาวบ้านจากชุมชนริมแม่น้ำโขงจาก 5 จังหวัด จำนวน 8 ราย นำโดย น.ส.เพียรพร ดีเทศน์ ผู้ประสานงานโครงการแม่น้ำเพื่อชีวิต ยื่นหนังสือขอให้นายกรัฐมนตรีทบทวนโครงการสร้างเขื่อนไซยะบุรี ซึ่งเป็น 1 ใน 12 โครงการเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงทางตอนล่าง ที่กั้นแม่น้ำโขงในแขวงไซยะบุรี สปป.ลาว โดยมีบริษัท ช.การช่าง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าไปมีส่วนร่วมผลักดันการก่อสร้าง เพื่อซื้อกระแสไฟฟ้าพลังน้ำจากเขื่อน 1,220 เมกะวัตต์ หรือกว่า 90% จากกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า 1,260 เมกะวัตต์ เนื่องจากการสร้างเขื่อนจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศแม่น้ำโขง พันธุ์ปลาธรรมชาติ ตลอดจนฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ประชาชนในชุมชนลุ่มน้ำโขงตอนล่าง 4 ประเทศ พึ่งพาเพื่อการดำรงชีพ

น.ส.เพียรพร กล่าวว่า ขณะนี้โครงการเขื่อนไซยะบุรีได้เดินหน้าไปถึงขั้นมีการลงนามพัฒนาโครงการ (PDA) และกำหนดอัตราซื้อขายไฟฟ้าแล้ว โดยไม่มีการหารือประชาชนชาวไทยแม้แต่น้อย ทั้งที่ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนสามารถส่งผลข้ามพรมแดนมาสู่ประเทศไทยได้ และที่ผ่านมาประชาชนริมน้ำโขงก็ได้รับผลกระทบจากบทเรียนการสร้างเขื่อนกั้น แม่น้ำโขงตอนบนในประเทศจีนแล้ว จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยทบทวนโครงการดังกล่าวด้วย

ในโอกาสเดียวกัน ตัวแทนชาวบ้านยังได้ยื่นจดหมายให้แก่นายประสาร มฤคพิทักษ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาคุณค่าและการพัฒนาแม่น้ำโขง วุฒิสภา และนายไกรศักดิ์ ชุณหะวัน ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร เพื่อตรวจสอบกรณีดังกล่าวด้วย.