คัดค้านสร้างเขื่อนกั้นแม่โขง

ข่าวสด 15 มีนาคม 2552

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. ที่เซ็นทรัล เวิลด์ มีการจัดเสวนา "คุณค่าสีพันดอน คุณค่าแม่น้ำโขงที่กำลังสูญหาย" มีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย น.ส.เปรมฤดี ดาวเรือง ผู้อำนวยการร่วมโครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตธรรมชาติ นายสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด นายสุเทพ กฤษณาวารินทร์ ช่างภาพสารคดี มีประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก

          นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวเปิดงานว่า แม่น้ำโขงไหลผ่านหลายประเทศ หล่อเลี้ยงชีวิตคนกว่า 60 ล้านคน คนไทยใช้พื้นที่ริมแม่น้ำโขงประกอบอาชีพเกษตรกรรม และอาชีพประมงถือเป็นอาชีพสำคัญของคนไทย กัมพูชา ลาวและเวียดนาม หากมีการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงจะก่อความเสียหายอย่างมาก คนกว่า 10 ล้านคนที่ประกอบอาชีพประมงจะได้รับความเสียหายโดยตรง ที่ผ่านมามีกระแสข่าวว่าจะสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงแต่ไม่เห็นรัฐบาลชุดใด เห็นความสำคัญในเรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และล่าสุดมีการลงนามกับประเทศลาวเพื่อสร้างเขื่อนที่ จ.อุบลราชธานี ดังนั้นขอเรียกร้องให้ประชาชนและมูลนิธิที่เกี่ยวข้องช่วยกันคัดค้านการ สร้างเขื่อน

          น.ส.เปรมฤดีกล่าวว่า ไม่ได้ห้ามหรือขัดขวางประโยชน์ของชาติ แต่เมื่อชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียของการสร้างเขื่อนแล้ว จะพบว่ามีแต่ข้อเสีย เป็นการทำลายระบบนิเวศ ทำลายธรรมชาติ ทรัพยากรและวิถีชีวิตคนในชุมชนนั้นๆ เป็นการทำลายอาชีพของคนไทย ประเทศไทยมีการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มากพอ หากสร้างเขื่อนแต่ต้องไปซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่มีประโยชน์ ปัจจุบันและในอนาคตความต้องการประโยชน์จากพลังงานไฟฟ้าจะน้อยลง โลกต้องการพลังงานอาหารมากที่สุด เราควรส่งเสริมอาชีพประมงและเกษตรกรรม มากกว่าการสร้างเขื่อนเพื่อต้องการกระแสไฟฟ้า

          นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ลาวไม่มองไทยเป็นต้นแบบ เพราะที่ผ่านมาไทยทำลายและผลาญทรัพยากรธรรมชาติของโลกอย่างมาก เราเป็นต้นแบบและตัวอย่างที่ไม่ดี การสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงถือเป็นการทำลายวิถีชีวิตทั้งของคนไทยและคนลาว น่าจะทบทวนและหาแนวทางอื่นที่ดีกว่าการสร้างเขื่อน

          นายสุเทพ กล่าวว่า ได้เข้าไปสัมผัสคนไทยและคนลาวที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับแม่น้ำโขง ถามพวกเขาว่าหากมีการสร้างเขื่อนจะรู้สึกอย่างไร ได้คำตอบว่าพวกเขาไม่สามารถทำอะไรหรือพูดอะไร ได้แต่ปฏิบัติตาม และหากมีการสร้างเขื่อนจริงอาชีพการหาปลาในลำน้ำโขงที่สืบทอดกันมาจะหายไป เขื่อนจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีวิต เพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตไฟฟ้า หากเราช่วยกันรักษาธรรมชาติและลำน้ำ เชื่อว่าวิถีชีวิตคนริมน้ำโขงจะคงอยู่ต่อไป จะเป็นภาพที่สวยงามมากกว่าเขื่อน