เอ็นจีโอฮึดตั้งพันธมิตรพิทักษ์ลำน้ำโขงต้าน 11 เขื่อน

ASTVผู้จัดการออนไลน์ 13 มีนาคม 2552

ภาพถ่ายของสุเทพ กฤษณาวารินทร์ ไม่ค้องการคำบรรยาย ไม่ว่าจะจัดลำดับการวางแสดงอย่างไร แต่ละภาพสื่อความหมายได้ด้วยตัวเอง ตรงไปตรงมา สะท้อนความผูกพัน การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน กับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างผู้คน สายน้ำกับสรรพสิ่งมีชีวิตในลำน้ำโขง

ASTVผู้จัดการรายวัน-- องค์กรพัฒนาภาคเอกชนที่ไม่สังกัดรัฐบาลหรือเอ็นจีโอได้รวมตัวกันก่อตั้ง "พันธมิตรปกป้องแม่น้ำโขง" (Save the Mekong coalition) ขึ้นมา โดยพุ่งเป้าคัดค้านโครงการเขื่อนผลิตไฟฟ้ากั้นลำน้ำโขงจำนวน 11 แห่ง ในช่วงที่ไหลผ่านสามประเทศ ลาว ไทยและกัมพูชา
      
       องค์กรพัฒนาฯ เหล่านี้จะประกาศการก่อตั้งพันธมิตรฯ อย่างเป็นทางการในวันเสาร์ (14 มี.ค.) นี้ ในงานแสดงภาพถ่าย “สีพันดอน–เมื่อแม่น้ำโขงถูกคุกคาม” ซึ่งจะจัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชดำริ โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง (TERRA), มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติระบุในคำแถลงฉบับหนึ่งที่ออกเผยแพร่ในวันพุธ
      
       "ชุมชนผู้ที่จะได้รับผล กระทบตลอดริมฝั่งแม่น้ำโขง กลุ่มภาคประชาสังคม นักวิชาการ สื่อมวลชน นักธุรกิจ และสาธารณชนทั่วไป ทั้งที่อยู่ในภูมิภาคแม่น้ำโขงและนานาประเทศ มีความวิตกกังวลเพิ่มทวีคูณว่า หากโครงการเหล่านี้เดินหน้า เขื่อนบนแม่น้ำโขงจะทำลายระบบนิเวศ ปิดกั้นเส้นทางอพยพหลักของปลา ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร และเศรษฐกิจของประชาชนในภูมิภาค ยิ่งกว่าที่เขื่อน 3 เขื่อนบนแม่น้ำโขงสายหลักตอนบนในประเทศจีนที่มีอยู่ในขณะนี้"
      
       คำแถลงของ TERRA กล่าวอีกว่า เขื่อนกั้นลำน้ำโขง 3 แห่งในจีนสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประเทศทางตอนล่าง ทั้งต่อระดับน้ำที่แปรปรวน และการลดลงของปริมาณและพันธุ์ปลา
      
       "แม้หายนะจากการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขงสายหลักทางตอนล่างจะถูกบ่งชี้และทักท้วงจากหลายฝ่าย จนกระทั่งบัดนี้ ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (เอ็มอาร์ซี) ยังคงไม่สามารถให้คำตอบ หรือแสดงความรับผิดชอบ ต่อคำถามเกี่ยวกับผลกระทบที่แท้จริงอันจะเกิดขึ้นจากโครงการเขื่อนบนแม่น้ำโขงสายหลัก" คำแถลงฉบับเดียวกันระบุ
      
       พันธมิตรฯ ได้กำเนิดขึ้น "เพื่อร่วมแสดงความห่วงใยในอนาคตของแม่น้ำโขง และเพื่อเรียกร้องร่วมกันให้แม่น้ำโขงไหลอย่างอิสระ โดยเชื่อว่า การจัดหาพลังงานไฟฟ้า ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และต้องพิจารณาถึงทางเลือกอื่น ๆ ที่เหมาะสม..."

TERRA นำทีมถือประกาศจัดตั้ง "พันธมิตรปกป้องแม่น้ำโขง" อย่างเป็นทางการ ไปชมภาพมากกว่านี้ ตรึงตาตรึงใจยิ่งกว่านี้ ชมกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มพันธมิตรใหม่นี้ ที่เซ็นทรัลเวิลดิ์ ราชดำริห์ วันเสาร์ 14 มี.ค.2552 ระหว่าง 13.00--15.00 น. วันเดียวเท่านั้น

       คำแถลงกล่าวอีกว่าพันธมิตรฯ จะทำการรณรงค์ในขอบเขตทั่วโลก ตลอดเดือน มี.ค.และ เม.ย. นี้ ด้วยการร่วมลงรายชื่อในโปสการ์ด เรียกร้องถึงรัฐบาลทั้งสามประเทศ
      
       งานแสดงภาพถ่ายของสุเทพ กฤษณาวารินทร์ เคยจัดขึ้นในกรุงพนมเปญเมื่อปลายปีที่แล้วและได้รับความสนใจ จากสาธารณชนอย่างล้นหลาม และ จัดแสดงอีกครั้งหนึ่งต้นปีนี้ ระหว่างการประชุมสัมมนาเรื่องแม่น้ำโขงที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      
       ภาพถ่ายได้สะท้อนชีวิตกับความผูกพันระหว่างผู้คนที่อาศัยอยู่กับแม่น้ำโขงในภาคใต้ของลาว ซึ่งเป็นทั้งแหล่งอาหาร เส้นทางคมนาคม และ เส้นเลือดใหญ่เพื่อหล่อเลี้ยงการเกษตรกับการผลิตอาหาร เลี้ยงผู้คนอีกนับล้าน
      
       เมื่อปีที่แล้ว TERRA กับ องค์การแม่น้ำสากล (International Rivers Network) ได้แถลงเรียกร้องให้เอ็มอาร์ซีแสดงความรับผิดต่อหน้าที่ในการพิทักษ์ปกป้องลำน้ำโขง การณรงค์ยังพุ่งเป้าต่อต้านโครงการเขื่อนกั้นล้ำน้ำโขงที่ดอนสะฮอง ในเขตสี่พันดอน ซึ่งอยู่ตอนใต้สุดของลาว
      
       เอ็นจีโอกล่าวว่า "ฮูสะฮอง" ซึ่งเป็นทางน้ำไหลขนาดใหญ่ เป็นเส้นทางอพยพธรรมชาติของฝูงปลา จากทะเลสาบใหญ่ในกัมพูชาขึ้นไปแพร่พันธุ์และเจริญเติบโตในลำน้ำโขงเป็นอาหารเลี้ยงผู้คนนับล้าน การสร้างเขื่อนกั้นจะทำให้ปลาลดลง และส่งกระทบต่อระบบนิเวศน์ของลำน้ำอย่างรุนแรง.