เล่าผ่านภาพถ่าย หยุดเขื่อนน้ำโขง

ข่าวสด 22 มีนาคม 2552

รัฐบาลไทย ลาว และกัมพูชา กำลังวางแผนสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ 11 แห่งในลุ่มน้ำโขง หากเขื่อนเหล่านี้ถูกสร้างขึ้น ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรม ชาติ สิ่งมีชีวิต เส้นทางการอพยพของปลาจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร เศรษฐกิจ และสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พันธมิตรเพื่อปกป้องแม่น้ำโขง (Save the Mekong coalition) จึงเกิดขึ้น เพื่อรวบรวมองค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน นักวิชาการ ประชาชนลุ่มแม่น้ำโขง และจากทั่วโลก ร่วมแสดงพลังเรียกร้องให้หยุดแผนการสร้างเขื่อน ปล่อยให้แม่น้ำโขงไหลอย่างอิสระ

ขณะเดียวกัน เครือข่ายประชาสังคมไทยเพื่อแม่น้ำโขง และองค์การแม่น้ำนานาชาติ จัดงานแสดงภาพถ่าย "สีพันดอน...เมื่อประมงแม่น้ำโขงถูกคุก คาม" ผ่านฝีมือ นายสุเทพ กฤษณาวารินทร์ ช่างภาพสารคดี พร้อมทั้งเดินหน้ารณรงค์เพื่อหยุดยั้งการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขง ตลอดเดือนมี.ค.และเม.ย.

นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ส.ส.สัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประ เทศและสิทธิมนุษยชน กล่าวถึงความสำคัญของแม่น้ำโขงว่า เป็นจุดกำเนิดอารยธรรม วัฒนธรรม ประเพณีหลากหลาย คนกว่า 60 ล้านคน ได้รับประ โยชน์อย่างคุ้มค่า ทั้งวิถีชีวิต ประมง เกษตรกรรม หากเมื่อใดมีเขื่อนความเสียหายจะตามมาอย่างมากมาย