ก.พลังงานลุยผุดเขื่อนน้ำโขง "ปัญญาฯ-แมคโครฯ"ทำ EIA

ประชาชาติธุรกิจ 29 ตุลาคม 2550

กระทรวงพลังงานว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา "ปัญญา คอนซัลแตนท์-แมคโคร คอนซัลแตนท์" ศึกษาความเป็นไปได้ก่อสร้างเขื่อนแม่น้ำโขงผลิตไฟฟ้าขนาด 1,800 เมกะวัตต์ พร้อมส่งเจ้าหน้าที่สำรวจบริเวณบ้านกุ่ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เล็งใช้เป็นจุดสร้างเขื่อน ชาวบ้านหวั่นกระทบ "ผาแต้ม" แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

แหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัท ที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท แมคโคร คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อศึกษา วิจัย ความเหมาะสมเบื้องต้นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำฝายขั้นบันไดแม่น้ำโขง ที่บริเวณบ้านกุ่ม ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีระยะเวลาในการศึกษา วิจัย ให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2550

ในเบื้องต้นโครงการดังกล่าวจะเป็นการก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงเพื่อผลิตไฟฟ้าขนาด 1,800 เมกะวัตต์ ใช้เงินลงทุนประมาณ 90,000 ล้านบาท ซึ่งรูปแบบของเขื่อนจะเป็นแบบขั้นบันได มีประตูเปิด-ปิดน้ำ และทางเดินของปลาแบบธรรมชาติที่ไม่ใช่บันไดปลาโจน

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปที่อำเภอโขงเจียม เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลโครงการ รวมทั้งให้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการดังกล่าวด้วย และในเร็วๆ นี้เจ้าหน้าที่บริษัทที่ปรึกษายังมีกำหนดที่จะเดินทางไปสอบถามข้อมูลเบื้องต้นกับประชาชน สปป.ลาวอีกด้วย

สำหรับการศึกษา วิจัย ความเหมาะสมโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่น้ำโขงดังกล่าวนั้น บริษัท ที่ปรึกษาจะศึกษา วิจัยความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเมื่อศึกษา วิจัยแล้วเสร็จทั้งหมด จึงจะทราบว่ารูปแบบตัวเขื่อนจะเป็นอย่างไรและควรมีรูปแบบการลงทุนอย่างไร แต่ถ้ารัฐบาล สปป.ลาว ไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว ทางกระทรวงพลังงานก็ไม่ สามารถดำเนินการอะไรต่อไปได้

ด้านนายประเวส หอมชื่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า โครงการก่อสร้างเขื่อนแม่น้ำโขงเพื่อผลิตไฟฟ้าที่บริเวณบ้านกุ่มนั้น ถือได้ว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่และมีการใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก ฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านอย่างรอบด้าน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรมีคำอธิบายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ราษฎร และการส่งเสริมอาชีพทดแทนให้แก่เกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนิน โครงการดังกล่าว ตลอดจนผลกระทบด้านสิ่งแวด ล้อมที่เกิดจากการดำเนินโครงการดังกล่าวอีกด้วย โดยเฉพาะผาแต้มซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ บริเวณที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบอย่างละเอียดด้วย