จดหมายถึง กสม - ขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำฮัตจีของ กฟผ

โดย เครือข่ายองค์กรชุมชนจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำสาละวินและชาวบ้านหมู่บ้านสบเมย หมู่บ้านแม่สามแลบ และหมู่บ้านท่าตาฝั่ง 20 พฤศจิกายน 2557