เปิดแผนพม่าให้สัมปทานสร้างเขื่อน 32 แห่ง

7 ตุลาคม 2557  | โพสต์ทูเดย์

Source: http://bit.ly/1s3ncfF

เมื่อวันที่ 7 ต.ค.57 หลังจากที่ปิดเป็นความลับมานาน รัฐบาลพม่า ได้เริ่มเปิดข้อมูล มีแผนการให้สัมปทานสร้างเขื่อนในประเทศเพื่อผลิตไฟฟ้าแก่นักลงทุนต่างประเทศรวม 32 โครงการ ส่วนใหญ่บริษัทจากจีนตีตราจองโครงการไว้แล้ว เผยบริษัทเอเชียเวิลด์ฯของ “สตีเฟ่น ลอว์” ได้ไป 8 โครงการซึ่งหนังสือพิมพ์พม่าอีเลฟเว่นได้รายงานโดยอ้างรายงานจากกระทรวงพลังงานไฟฟ้า ว่ารัฐบาลพม่า ได้ลงนามในสัญญาให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว 4 แห่ง ขณะที่ได้มีการทำข้อตกลงร่วม MOU กับบริษัทต่างชาติอีก 19 เขื่อนไม่นับรวมอีก 9 โครงการที่อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงการ รวมแล้วเท่ากับรัฐบาลเตรียมให้ต่างชาติมาลงทุนสร้างเขื่อนในประเทศในระบบสัมปทานจำนวน 32 เขื่อน

หนังสือพิมพ์พม่าอีเลฟเว่น ยังรายงานว่าบริษัทที่ได้งานไปแล้วถึง 8 โครงการคือบริษัทเอเชีย เวิลด์ฯ ของสตีเฟ่น ลอว์ลูกชายของโล ชิง ฮาน ซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวโกกั้งที่มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับจีนเป็นบริษัทที่ก่อนหน้านี้ได้สัมปทานโครงการสร้างเขื่อนมิตโสน แต่โดนต่อต้านจากชาวบ้านนักวิชาการและนางอองซาน ซูจี หัวหน้าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย หรือ NLD ทำให้นายพลเต็งเส่ง ประธานาธิบดีพม่า ต้องสั่งให้ระงับโครงการชั่วคราว

รายงานข่าวแจ้งว่า โครงการสร้างเขื่อน 8 โครงการที่ บริษัท เอเชียเวิลด์ฯ ร่วมกับบริษัทไชน่า พาวเวอร์ อินเวสท์เม้นท์ฯ ได้สัมปทานไปนอกจากเขื่อนมิตโสนที่ลุ่มแม่นํ้าอิรวดี แล้วยังมีโครงการเขื่อนชีบวย (Chee Phwe)เขื่อนไลซา (Laiza) และเขื่อนคันลอง(Kunlon) โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 6,000 เมกะวัตต์

หนังสือพิมพ์พม่า อีเลฟเว่น รายงานว่าเขื่อนอีก 4 โครงการที่บริษัท เอเชียเวิลด์ฯกับไชน่าพาวเวอร์ได้สัมปทานไปอยู่ในรัฐคะฉิ่น ซึ่งมีพรมแดนติดต่อกับประเทศจีน คือเขื่อน วู โจว (WooZou)เขื่อนคลองลานฟู (KhaungLanphyu)เขื่อนเยนาน (Yenan)และเขื่อนฟิซอ (Pheezaw)บริษัทจีนอีกแห่งหนึ่งคือบริษัทชิโนไฮโดรฯ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯของไทยได้สัมปทานโครงการสร้างเขื่อนฮัตยี (Hatgyi)ที่แม่นํ้าสาละวิน ในส่วนของรัฐกะเหรี่ยง และเขื่อนนองพา(Naungpha)ที่แม่นํ้าชะเวไล (Shwe Li)โดยเขื่อนฮัตยีจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้า1,350 เมกะวัตต์ขณะที่เขื่อนนองพา จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ 1,200 เมกะวัตต์ส่วนโครงการเขื่อนญาทิต ในรัฐกะยาซึ่งเป็นเขื่อนกั้นลำนํ้าสาละวินเช่นกัน มีข่าวว่าทางการพม่ากำลังอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับโครงการใหม่อีก 9 เขื่อนนั้นหนังสือพิมพ์อีเลฟเว่นรายงานว่า เป็นโครงการที่อยู่ในรัฐคะฉิ่น และรัฐฉาน โดยโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากประเทศจีนซึ่งเป็นลักษณะสัมปทานที่เอกชนลงทุนทั้งหมดและให้บริหารเป็นเวลา 40 ปีก่อนที่จะโอนให้รัฐทั้งนี้รายงานจากกระทรวงพลังงานไฟฟ้าระบุว่าขณะนี้มีประชาชนชาวพม่าเพียง 30% เท่านั้นที่มีไฟฟ้าใช้ และการผลิตไฟฟ้าโดยพลังนํ้านั้นมีต้นทุนถูกที่สุดดังนั้นทางกระทรวงพลังงานไฟฟ้าพม่าจึงได้เร่งเปิดให้เอกชนต่างชาติเข้ามาลงทุนสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนพม่าทุกครัวเรือนได้มีไฟฟ้าใช้ เป็น 1 ในแผนการพัฒนาประเทศ พัฒฯคุณภาพชีวิตราษฎร อย่างไรก็ตามก็ยังมีประชาชนส่วนหนึ่งอออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้านโครงการการสร้างเขื่อนถึง 32 แห่ง เพราะอาจจะเป็นการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก