กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจีนหนุนไทยต่อต้านการสร้างเขื่อน

เนชั่นแชลแนล  15 มีนาคม 2555‎

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภาคประชาสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม "สืบชะตาแม่น้ำสาละวิน"เนื่องในวันต่อต้านเขื่อนโลก ที่บ้านสบเมย ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์แม่น้ำสาละวิน ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหนึ่งที่ยังไหลได้อย่างอิสระ ไม่มีโครงสร้างอะไรมาขวางกั้น โดยปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานจากหลายองค์กร อาทิ เครือข่ายลุ่มน้ำภาคเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน( องค์การมหาชน) (พอช.) กลุ่มรักษ์เชียงของ กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรจากประเทศต่างๆและคนลุ่มน้ำสาละวินกว่า 300 คน

นายหลิว เจี่ยนเฉา องค์กรอนุรักษ์แม่น้ำสาละวินในประเทศจีน กล่าวว่า ที่ผ่านมา 9 ปี กลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำสาละวินประเทศจีน ได้ทำงานอย่างหนัก โดยเฉพาะการให้ข้อมูลเรื่องผลกระทบของการสร้างเขื่อน จนทำให้รัฐบาลให้ชะลอโครงการก่อสร้างเขื่อนกว่า 13 เขื่อนในประเทศจีน ออกไป ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

นายหลิว กล่าวอีกว่า การได้เข้าร่วมเวทีสืบชะตาแม่น้ำสาละวินในประเทศไทย ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก เพราะ ทำให้ทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนไทยและคนในลุ่มน้ำสาละวินทั้งหมด อยากให้คนไทยและหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมในไทยรักแม่น้ำสายนี้ ใช้โครงการเขื่อนที่สร้างผลกระทบให้กับคนในประเทศจีน ทำให้ไร้ที่อยู่ ทรัพยากรถูกทำลายและอยากให้จัดกิจกรรมที่สร้างจิตสำนึกหวงแหน รักษาแม่น้ำสาละวินทุกปี

นายไพโรจน์ พนาไพรสกุล รองประธานเครือข่ายลุ่มน้ำสาละวิน กล่าวว่า แม่น้ำสาละวินมีการจัดให้มีประเพณีสืบชะตาแม่น้ำทุกปี ปีนี้พิเศษกว่าปีที่ผ่านมา เพราะสถานการณ์การสร้างเขื่อนสาละวินมีความเคลื่อนไหวมาก หลังจากมีการหยุดยิงจากประเทศพม่า เพราะสามารถยึดพื้นที่ของกลุ่มกองกำลังติดอาวุธเคเอ็นยูได้และและได้เพิ่ม ทหารพม่าขนาบพื้นที่แม่น้ำสาละวินที่ติดฝั่งไทยมากขึ้น ซึ่งกลุ่มที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและไม่เห็นด้วยกับการสร้างเขื่อน เชื่อว่า เป็นการเอื้ออำนวยให้โครงการสร้างเขื่อนเดินไปอย่างไม่มีปัญหา

นายไพโรจน์ กล่าวอีกว่า ดังนั้นคนทั่วโลกต้องรับรู้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแม่น้ำสาละวินและความ สำคัญของแม่น้ำสายนี้ที่มีต่อวิถีชีวิตของคนที่อาศัยมานาน ดังนั้นต้องร่วมกันปกป้องให้แม่น้ำไหลอย่างอิสระไม่มีอะไรขวางกั้นด้วยชีวิต