การประชุม “ทุนไทย ไฟฟ้าพม่า: จริยธรรม กับความรับผิดชอบ”

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556
ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยเหตุที่แผนการลงทุนด้านพลังงานของไทยในผืนแผ่นดินพม่านั้นสูงถึง 10,000 เมกะวัตต์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สังคมไทยต้องมีโอกาสได้ร่วมตรวจสอบความจำเป็นของโครงการ และผลกระทบด้านต่าง ๆ ของโครงการ ซึ่งรวมถึงผลกระทบข้ามพรมแดนมายังประเทศไทย โครงการด้านพลังงานที่ไทยเข้าไปลงทุนในพม่า และวางแผนรับซื้อไฟฟ้ามี 3 โครงการหลัก คือ 1) โครงการเขื่อนสาละวิน ประกอบด้วย เขื่อนฮัตจี และเขื่อนมายตง (เขื่อนท่าซาง) 2) โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินมาย-กก และ 3) โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินทวาย ภายใต้โครงการท่าเรือน้ำลึกและเขตนิคมอุตสาหกรรมทวาย

การประชุม “ทุนไทย ไฟฟ้าพม่า: จริยธรรม กับความรับผิดชอบ” จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ และภาคประชาสังคมไทยและพม่า เพื่อนำไปสู่การตรวจสอบแนวคิดและกระบวนการลงทุน และคิดค้นมาตรการในการคุ้มครองชุมชน สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ในโอกาสที่พม่าจะเป็นประเทศเจ้าภาพอาเซียนในปี 2557 และการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) ในปี 2558 จึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่สังคมไทยจะได้พัฒนามาตรฐานการลงทุนข้ามพรมแดนทั้งในระดับทวิภาคี และระดับอาเซียน เพื่อให้เป็นหลักประกันว่า การลงทุนนั้น ๆ มิได้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่อิงกับนักลงทุนแต่ฝ่ายเดียว แต่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวมอย่างแท้จริง

กำหนดการประชุม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าว

แฉกฟผ.หุ้นผุด 2 เขื่อน-โรงไฟฟ้าในพม่า จวกหนุนไล่ฆ่าชาวบ้าน-ทำลายสาละวิน
ศูนย์ข่าว TCIJ 16 ตุลาคม 2556

จี้รอบคอบลงทุนเขื่อนเพื่อนบ้าน
โพสต์ทูเดย์ 16 ตุลาคม 2556

ทุนไทย ไฟฟ้าพม่า: สังคมไทยกับการพัฒนามาตรฐานการลงทุน
ประชาไท 17 ตุลาคม 2556

เปิดมุมมองวันที่ทุนไทย รุกพม่า “ดิน น้ำ แร่” ถูกแปลงเป็นสินค้า สิทธิมนุษยชนใกล้มอดลง
ASTVผู้จัดการออนไลน์ 18 ตุลาคม 2556

ทุนไทยกับไฟฟ้าเพื่อนบ้าน ‘จริยธรรม’ ที่ยังขาดหาย
โพสต์ทูเดย์ 21 ตุลาคม 2556

Banks urged to be picky with Dawei
Bangkok Post 16 October 2013