สัมภาษณ์ ‘ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซ่น’ : ชำแหละโครงสร้างไฟฟ้าไทย จากแผนประเทศถึงบิลค่าไฟ