อุโมงค์ผันน้ำทำบั้งไฟพญานาคหาย

มติชน 29 พฤษภาคม 2551

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม นพ.มนัส กนกศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ในฐานะนักวิจัยและผู้ศึกษาปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค กล่าวแสดงความเป็นห่วงกรณีนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี มีโครงการสร้างอุโมงค์ผันน้ำจากแม่น้ำโขง ฝั่งประเทศลาว โดยใช้แนวผันน้ำจากบริเวณน้ำงึม ออกทางห้วยหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ข้ามไปยังหนองหาน กุมภวาปี จ.อุดรธานี ในลุ่มแม่น้ำชี เพื่อนำไปเก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ำลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ในระยะแรก และระยะที่ 2 จะผันน้ำจากฝายทดน้ำที่ปากน้ำงึม ผ่านอุโมงค์ผันน้ำลอดใต้แม่น้ำโขง เพื่อนำน้ำมาสู่ห้วยหลวง ว่า เป็นห่วงว่าหากเกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำและระบบนิเวศในลุ่มน้ำโขงแล้ว จะมีผลกับการเกิดปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ที่ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ในช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

"ทั้งนี้ องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดบั้งไฟพญานาค ประกอบด้วย การตกตะกอนของสารอินทรีย์ การไหลของกระแสน้ำ การเข้าใกล้ไกลโลกของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ปรากฏการณ์น้ำขึ้น น้ำลง ฯลฯ หากองค์ประกอบใดเปลี่ยนแปลงอาจจะมีผลกระทบได้ บั้งไฟพญานาคจะลดลง หรืออาจหมดไปได้ หากมีการสร้างอุโมงค์ผันน้ำ หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบอื่นใดต่อลำน้ำโขง หรือแหล่งน้ำข้างเคียง" นพ.มนัสกล่าว

นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้มีข้อสรุปว่าจะเลือกแนวทางผันน้ำใด จะมีการประชุมอีกครั้งในวันที่ 9 มิถุนายนนี้