เขื่อนน้ำเทิน 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว: ช้างป่าเอเชียในอ่างเก็บน้ำ