แถลงการณ์ของคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน เนื่องในการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ (Technical workshop) เรื่องเขื่อนน้ำเทิน 2 ของธนาคารโลก