กลุ่มเครือข่ายพลังปชช.บุกทำเนียบร้องนายกฯยกเลิกใช้พลังงานนิวเคลียร์ผลิตไฟฟ้า

มติชน 27 เมษายน 2554

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 27 เม.ย. กลุ่มเครือข่ายประชาชนคัดค้านพลังงานนิวเคลียร์ จ.อุบลราชธานี และเครือข่ายพลังประชาชนต่างๆ ประมาณ 10 คน ได้เดินทางมายื่นหนังสือผ่านนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ยกเลิกพลังงานนิวเคลียร์ออกจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าประเทศไทยที่คณะ กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)กำลังพิจารณาที่จะทบทวนปรับปรุงแผนฯใหม่ โดยการปรับเลื่อนโครงการพลังงานนิวเคลียร์ออกไปจากแผนเดิม 3 ปี

ทั้งนี้  ข้อเรียกร้องให้ทบทวนแผนดังกล่าว คือ 1.การปรับปรุงแผนพีดีพีโดยการเลื่อนพลังงานนิวเคลียร์ออกไป 3 ปี ไม่ใช่ทางออกที่เหมาะสม แต่รัฐบาลควรถอดพลังงานนิวเคลียร์ทั้งหมดออกจากแผนฯ และยกเลิกการจัดสรรงบประมาณเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับก่อสร้าง 2.ในการทบทวนแผนพีดีพี 2010 รัฐบาลต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมในการพิจารณาทำแผนฯให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ไม่ใช่ปล่อยให้การวางแผนพีดีพีอยู่ในกำมือของกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการกำหนดนโยบายพลังงาน