โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แผ่รังสีอำมหิต เล่นงานเด็กบ้านใกล้ให้เป็นมะเร็ง

ไทยรัฐ 12 ธันวาคม 2550

รายงานการศึกษาในประเทศเยอรมนีพบว่าเด็กเล็ก ที่อาศัยอยู่ในบ้านใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ มีโอกาสเสี่ยงสูงอย่างเห็นได้ชัดว่าจะกลายเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็งในรูปแบบอื่น

“การศึกษาของเราตอกย้ำว่าในเยอรมนีนั้นมีความสัมพันธ์ ระหว่างระยะทางของถิ่นที่พักอาศัยที่อยู่ใกล้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ที่สุด...กับปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งขึ้น เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว ก่อนที่จะครบรอบวันเกิด 5 ปี” หนังสือพิมพ์ “ซุดดอยทช์ เซตุง” อ้างรายงานการศึกษาที่นักวิชาการมหาวิทยาลัยเมนซ์ จัดทำขึ้นเพื่อเสนอต่อสำนักเพื่อการปกป้องรังสีแห่งสห-พันธรัฐเยอรมัน (BFS) ซึ่งร่างรายงานดังกล่าวยังไม่ได้มีการเผยแพร่โดยทั่วไป

นักวิจัยพบว่าเด็ก 37 คน ที่อาศัยอยู่ในรัศมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 5 กิโลเมตร ได้พัฒนาเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2523-2546 ในขณะที่สถิติโดยเฉลี่ยของโรคนี้ในช่วงเวลานั้นอยู่ที่ 17

หนังสือพิมพ์ “ซุดดอยทช์ เซตุง” ยังอ้างคำพูดของผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันรังสี ที่ทราบถึงการศึกษาครั้งนี้ ระบุว่าข้อสรุปในการศึกษายังกล่าวถึงปัญหาน้อยไป จากข้อมูลแสดงว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่แสดงถึงการเป็นโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นในกลุ่มเด็กที่อาศัยอยู่ในรัศมี 50 กิโลเมตร ห่างจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า ทางการเยอรมนีวางแผนจะปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งหมดก่อนกำหนด ในต้นปี พ.ศ. 2563