นักอนุรักษ์ค้านโปรเจ็กต์ 2,400 ล้านผุดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ทับสะแก ชี้ ‘ไม่ปลอดภัย-ต้นทุนแพง’

ประชาไท 12 พฤศจิกายน 2550

ประชาไท – เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2550 นางสาวสุรีรัตน์ แต้ชูตระกูล แกนนำกลุ่มอนุรักษ์ทับสะแก เพื่อคัดค้าน โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินทับสะแก 2,800 เมกกะวัตต์ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนถึงการที่รัฐบาลและกระทรวงพลังงานจะใช้เงิน 2,400 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนให้สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

“ที่จริงประเทศเรามีทางเลือกที่ดีกว่า ปลอดภัยกว่า และมีความขัดแย้งในสังคมน้อยกว่า เพราะจากข้อมูลของกระทรวงพลังงานได้ศึกษาไว้ว่า ไทยมีศักยภาพผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด ไม่ต่ำกว่า 14,000 เมกกะวัตต์ แต่ส่งเสริมให้มีในระบบเพียง 2 เปอร์เซ็นต์”

“การวางแผนนโยบายพลังงานที่ดี รัฐบาลควรคำนึงถึงความยั่งยืน ความปลอดภัย การสร้างงานในประเทศ การลดก๊าซเรือนกระจก และลดการสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศ ควรปรับทิศทางนโยบายพลังงาน เพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานมากขึ้น”

“อย่าบังคับให้คนไทยต้องเลือกโรงไฟฟ้าถ่านหินและนิวเคลียร์ในขณะที่ประเทศเรามีทางเลือกที่ดีกว่า” แกนนำกลุ่มอนุรักษ์ฯ กล่าว

อำเภอทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถือเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะมีการก่อสร้างทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินและนิวเคลียร์ แต่ข้อเท็จจริงเรื่องมลพิษถ่านหินกับความไม่ปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่สามารถใช้เงินโฆษณาหักล้างได้ และเมื่อรวมความเสียหายจากผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและจากอุบัติเหตุ ก็จะทำให้ต้นทุนทั้งนิวเคลียร์และถ่านหินแพงกว่าทุกเชื้อเพลิง นอกจากนี้ ปัญหาคอรัปชั่นยังเป็นเรื่องใหญ่ที่ซ้ำเติมให้ถ่านหินและนิวเคลียร์ยิ่งเป็นทางเลือกด้านพลังงานที่ไม่ปลอดภัยด้วย