พลังงานนิวเคลียร์ : แก้ปัญหาภูมิอากาศหรือขาดสติปัญญา

อโมรี บี โลวินส์ อิมราน ชีค และอเล็กซ์ มาร์เควิช จากบทความ “Forget Nuclear” ในวารสาร Solutions เมษายน 2551 ของสถาบัน RMI, ปรับปรุงแก้ไขและขยายความโดย อโมรี บี โลวินส์ 31 ธันวาคม 2551, กรรณิการ์ พรมเสาร์ ผู้แปล