สร้อย สะอี นาง ยาง โจก: จากโตนเลสาบ สู่สามพันโบก

วันที่ 17 ธ.ค. เวลา 9:30-11:30 น.

พบกับนิเวศเสวนา ตอน "สร้อย สะอี นาง ยาง โจก: จากโตนเลสาบ สู่สามพันโบก" เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวประมงแห่งสายน้ำนานาชาติกับชาวประมงจากสองแผ่นดิน ไทย - กัมพูชา ร่วมเสวนากับ นายแพทย์ นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

พร้อม #Live สด! ส่งตรงจาก โรงเรียนบ้านสำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ผ่านสองช่องทาง ทั้งภาษาไทยและเขมร

{กำหนดการ}

09.30 – 09.45 น.​ กล่าวเปิดการเสวนาโดย คุณมนตรี จันทวงศ์ ผู้อำนวยการร่วม TERRA
09.45 – 11.00 น. ​นิเวศเสวนา ​​​"สร้อย สะอี นาง ยาง โจก: จากโตนเลสาบสู่สามพันโบก"

  • แม่สอน จำปาดอก ชาวประมงจากบ้านสำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
  • แม่แต๋ว บุญมา เจริญชาติ ชาวประมงจากบ้านผาชัน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
  • Vorn Hoky (วอน โฮคี) ตัวแทนชุมชนประมงจากโตนเลสาบ บ้านกำปงพลุ จ.เสียมเรียบ
  • นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
  • ดำเนินรายการโดย คุณประเทศ ทาระ

11.00 – 11.30 น.​ ถาม-ตอบ ... ติดตามข่าวสารงานได้ที่ https://m.facebook.com/terraper/