ปัดฝุ่นโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อน "ฮัตจี" อภิมหาโครงการแสนล้าน-EGATi รอพม่าคุยชนกลุ่มน้อย

28 สิงหาคม 2559 | ประชาชาติธุรกิจ 

ฟื้นโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำฮัตจี ในเมียนมา ไทยขอพ่วงสูบน้ำ "ส่วนเกิน" เข้าเขื่อนภูมิพล หวังแก้ปัญหาภัยแล้ง ด้าน กฟผ.อินเตอร์ฯ พร้อมลงทุนกว่า 1 แสนล้านบาท ส่วนโครงการมายตง มูลค่า 3 แสนล้านบาท รอรัฐบาลเมียนมาตัดสินใจอนุมัติ หลังจากปรับจากการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ มาเป็นเขื่อนขนาดเล็ก หวังลดผลกระทบต่อประชาชนรอบพื้นที่

 
แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า รัฐบาลต้องการให้ทบทวนความร่วมมือด้านพลังงานกับประเทศเมียนมา โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำฮัตจี บริเวณรัฐกะเหรี่ยง ที่อยู่ห่างจากชายแดนเมียนมาที่บ้านสบเมย นอกจากจะพัฒนาให้เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาด 1,360 เมกะวัตต์แล้ว ยังต้องการให้มีการสร้างระบบสูบโดยใช้ไฟฟ้าจากโครงการเพื่อผันน้ำ "ส่วนเกิน" มายังเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อต้องการให้ประเทศไทยได้มีเวลาฟื้นฟูผืนป่าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภัยแล้งเหมือนในช่วงที่ผ่านมาโดยในการเยือนประเทศไทยของนางออง ซาน ซู จี เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการหารือเบื้องต้น ยังยืนยันที่จะร่วมกันพัฒนาโครงการ โดยจากนี้ฝ่ายเมียนมาจะต้องไปบริหารจัดการ ทำความเข้าใจกับชนกลุ่มน้อยที่ยังมีการสู้รบในพื้นที่ให้แล้วเสร็จ หลังจากนั้น บริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ EGATi ในฐานะผู้ลงทุนพัฒนาจะลงพื้นที่สำรวจเชิงลึก เพื่อนำข้อมูลมาออกแบบทางวิศวกรรมต่อไป