ค้านเขื่อนแม่น้ำสงคราม

ไทยรัฐ 1 ธันวาคม 2541

องค์กรเอกชนร่วมมือนักวิชาการ หาแนวทางช่วยเหลือชาวบ้านลุ่มแม่น้ำสงคราม ในพื้นที่ 4 จังหวัด ต่อต้านการสร้างเขื่อน

            นายวิฑูรย์ เพิ่มพงศาเจริญ เลขาธิการมูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ กล่าวถึงการสัมมนาในโครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ ลุ่มแม่น้ำสงครามว่า ชาวบ้านใน 4 จังหวัดประกอบด้วยอุดรธานี นครพนม และสกลนคร ที่มีพื้นที่ติดและเชื่อมโยงกับแม่น้ำสงคราม มีวิถีชีวิตเกี่ยวกับการประมงเป็นส่วนใหญ่ ต่างไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่จะมีการสร้างเขื่อนปิดปากแม่น้ำสงคราม

            รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม จากมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า ชาวบ้านในลุ่มแม่น้ำสงครามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง ที่ทำมานานหลายร้อยปี จนเรียกกันว่าเป็นวัฒนธรรมของชาวบ้านแล้ว มีการตั้งวัฒนธรรมปลาแดกกันขึ้น โดยการอยู่กันในลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกัน

            ด้านนายหนูกุล นาเมืองรัก ชาวประมงใน ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร กล่าวว่า ชาวบ้านในลุ่มแม่น้ำสงครามมีรายได้หลักจากการหาปลาในแต่ละปี และไม่ยินยอมให้มีการสร้างเขื่อนขึ้นแน่นอน เพราะจะทำให้สูญเสียรายได้หลักของชาวบ้าน อีกทั้งยังไม่มีความมั่นใจว่าเขื่อนจะมีประโยชน์อะไรกับชาวบ้าน หรือจะให้แต่นายทุนกันแน่...