'บิ๊กตู่' ลุยผลิตไฟฟ้าจากแม่น้ำโขง ผ่านงบ 90 ล. ศึกษาผัน 'สาละวิน' เติมเขื่อน

18 กรกฎาคม 2559 | สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม

พล.อ.ประยุทธ์ สั่งให้กระทรวงพลังงาน มหาดไทย กำหนดแนวทางความร่วมมือด้านพลังงานกับประเทศเพื่อนบ้าน คาดเดินหน้าผลิตไฟฟ้าจากแม่น้ำโขง

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 18 ก.ค.2559 ได้รายงานข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณากำหนดแนวทางความร่วมมือด้านพลังงานกับประเทศเพื่อนบ้าน

พล.อ.ประยุทธ์ สั่งให้กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณากำหนดแนวทางความร่วมมือด้านพลังงานกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ การใช้ประโยชน์จากน้ำในแม่น้ำโขงเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า การร่วมลงทุนสายส่งไฟฟ้า โดยให้คำนึงถึงพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการดำเนินการ ความต้องการพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศ และภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 16 พ.ค.2559 มีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณให้กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 190 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำระหว่างประเทศ 3 โครงการ ระหว่างปี 2559-2561 ประกอบด้วย 1.โครงการศึกษาทบทวนการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล 90 ล้านบาท โดยผันน้ำจากแม่น้ำสาละวิน แม่น้ำเมย มายังเขื่อนภูมิพล

อ่านต่อที่ สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม