จีนแถลงการณ์ปล่อยน้ำต่อเนื่อง

13 เมษายน 2559 
 
นาย ลู่คัง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนแถลงการณ์เมื่อวันที่ 12 เมษายนว่า ทางการจีนจะดำเนินการปล่อยน้ำจากเขื่อนจิ่งหง มณฑลยูนนาน ต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน จนกระทั่งสิ้นฤดูแล้ง ปริมาณน้ำที่ปล่อยจะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในเขื่อนและความต้องการของประเทศท้ายเขื่อน
 
ทั้งนี้ เมื่อกลางเดือนมีนาคม 2559 นาย ลู่คังได้แถลงการณ์ว่า จีนจะปล่อยน้ำจากเขื่อนจิ่งหงตั้งแต่ 15 มีนาคม ถึง 10 เมษายน เท่านั้น
 
แม้ทางการจีนจะเสนอว่านี้เป็นการกระทำเพื่อแสดงความร่วมมือในการจัดการน้ำระหว่างประเทศในลุ่มน้ำโขง แต่การปล่อยน้ำโขงจากเขื่อนนั้น ทำให้เกิดภาวะน้ำขึ้น-ลงอย่างไม่เป็นธรรมชาติ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้านริมโขง โดยเฉพาะชุมชนริมน้ำโขงในประเทศไทย
 
อ่านเรื่องผลกระทบจากเขื่อนจีนเพิ่มเติมจากงานแถลงข่าว  “แม่น้ำโขง แม่น้ำของใคร? น้ำโขงจากจีน น้ำโขงของใคร?” เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 ได้ที่ Prachatai​ http://prachatai.org/journal/2016/03/64826
 
"ด้านจีรศักดิ์ อินทยศ ตัวแทนประชาชนกลุ่มรักษ์เชียงของ กล่าวถึง ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนในประเทศจีนตั้งแต่ปี 2536 ชาวบ้านเห็นว่าระดับการขึ้นลงของน้ำไม่ปกติ ซึ่งกระทบวิถีชีวิตชาวบ้านที่ใช้พื้นที่ริมฝั่งโขงทำการเกษตรและแหล่งทำมาหากินอื่นๆ เนื่องจากชาวบ้านไม่สามารถใช้ภูมิความรู้ดั้งเดิมทำมาหากินในพื้นที่ได้ ไม่เพียงเพราะระดับการขึ้นลงของน้ำที่เปลี่ยนไปเท่านั้น แต่ยังรวมถึงธรรมชาติริมโขงที่เปลี่ยนแปลง ปลาไม่มีแหล่งอาหารและไม่สามารถวางไข่ได้ตามปกติ บางพื้นที่ก็ปลูกผักไม่ได้เพราะบางปีน้ำท่วม 3-4 รอบ ชาวบ้านที่ลงทุนทำเกษตรต้องประสบการขาดทุน สูญเสียรายได้
 
ขณะที่ อ้อมบุญ ทิพย์สุนา ตัวแทนสภาองค์กรชุมชนตำบลลุ่มแม่น้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน ประเทศไทย กล่าวว่า สิ่งที่คนริมโขงต้องเผชิญในเหตุการณ์ครั้งล่าสุดคือระดับน้ำสูงขึ้นผิดปกติทั้งที่หน้าแล้ง ส่งผลกระทบต่อการเกษตรริมโขง ประมงพื้นบ้าน รวมไปถึงปัญหาหาดทรายและพื้นดินริมแม่น้ำโขงหายไป ร่องน้ำเกิดเปลี่ยนแปลง ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องธรรมชาติแต่เกิดจากเขื่อนจีน
 
“ในสถานการณ์ปัจจุบันสิ่งที่พี่น้องชาวอีสานห่วงมากที่สุดคือเรื่องการท่องเที่ยว เทศกาลสงกรานต์ ปกติในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีหาดทราย แม่ค้าตัวเล็กตัวน้อยก็จะไปตั้งเพิงร้านค้า องค์กรส่วนท้องถิ่นก็มีรายได้จากการเก็บค่าบำรุงนี้ พี่น้องอีสานที่ไปทำงานในกรุงเทพก็กลับมาเที่ยวในช่วงนี้ ก็เอาเงินมาใช้จ่ายในพื้นที่ อย่างที่หาดแห่ บ้านน้ำก่ำ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ตัวเลขจากการท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว รายได้เกือบสามสิบล้านเฉพาะจุดนี้จุดเดียว แล้วตลอดลำน้ำโขงมีหาดแบบนี้ทั้งหมดกี่แห่ง แล้วจะมีชาวบ้าน พ่อค้าแม่ค้ารายย่อย ได้รับผลกระทบทั้งหมดเท่าไหร่” "
 
อ่านแถลงข่าวโดย นาย ลู่คัง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน ได้ที่
 
อ่านข่าว "ผวาจีนปล่อยน้ำทำท่องเที่ยวพัง" ได้ที่ http://www.thairath.co.th/content/603825
 
อ่านข่าว "20 มีนาคม 2559 เขื่อนจีนปล่อยน้ำกระทบประมง-ร้านค้าริมโขง ระดับน้ำขึ้นลงผิดธรรมชาติ" ได้ที่ http://www.onep.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=13994...
 
อ่านข่าว "จีนสั่งปล่อยน้ำจากเขื่อนยูนนาน ช่วยเพื่อนบ้านชาติอาเซียนสู้ภัยแล้ง" http://www.manager.co.th/china/ViewNews.aspx?NewsID=9590000027492