แถลงการณ์ ผู้นำ 6 ประเทศลุ่มน้ำโขงต้องฟังเสียงประชาชน

23 มีนาคม 2559, แถลงการณ์ ผู้นำ 6 ประเทศลุ่มน้ำโขงต้องฟังเสียงประชาชน เขื่อนแม่น้ำโขงต้องคำนึงถึงชุมชนท้ายน้ำ เขื่อนน้ำโขงตอนล่างต้องยุติทันที และศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดน, เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง
 
 
Key Issues attach files: